topleft toplogo
topright

Archiv zpravodajství z dopravy
Dal‘í dopravní novinky naleznete na: Novinky námořní doprava - Novinky letecká doprava - Novinky nákladní doprava - Železniční doprava - Archiv


ŘSD sestavilo pracovní skupiny odborníků pro optimalizaci a efektivitu staveb

aktualizováno dne 31.1.2011

Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s ministerstvem dopravy sestavilo pracovní skupiny odborníků. Jejich úkolem je najít úspory a vytipovat, jak opravdu efektivně stavět. Složeny jsou z nejlep‘ích expertů ŘSD, ministerstva, akademické obce, ale i projektových kanceláří a soukromých společností. Pracovní skupiny hledají vět‘í efektivitu a výhodněj‘í ceny při výstavbě silnic a dálnic v České republice. „Při výstavbě narážíme na celou řadu nelogičností, nesystémovostí a nákladů, které jsou zbytečné,“ vysvětluje nový ředitel výstavby ŘSD René Poruba.
Pracovní skupiny zvý‘í efektivitu a najdou úspory ve třech základních oblastech:
· U dálničních a silničních mostů
· Tunelových stavbách
· V nákladech na životní prostředí
V pracovních skupinách jsou odborníci ŘSD, ministerstva dopravy, projektových kanceláří a dal‘ích soukromých i státních organizací. „Snažili jsme se sestavit ‘pičkové kombinované týmy se ‘irokou odbornou kapacitou. Pokrýváme tak nejdůležitěj‘í oblasti procesu celkové přípravy a výstavby,“ doplňuje René Poruba.
Pracovní skupiny se budou setkávat pravidelně a nezávisle na sobě. Výsledky budou průběžně zapracovávány do procesu přípravy a výstavby dopravní infrastruktury.

Zdroj informací: www.rsd.cz
Kategorie novinky: pozemní dopravaDAF startuje výrobu vozidla DAF LF Hybrid

aktualizováno dne 31.1.2011

Díky svému postavení jednoho z předních evropských výrobců nákladních vozidel zahájila společnost DAF výrobu svého hybridního nákladního vozidla pro rozvoz zboží. Vozidlo DAF LF Hybrid používá paralelní diesel-elektrický hybridní systém, u něhož je vozidlo poháněno vznětovým motorem, elektromotorem nebo kombinací obou těchto pohonů. S pomocí hybridní technologie DAF může být v závislosti na konkrétní aplikaci dosaženo úspor ve spotřebě paliva a tedy i snížení emisí CO2 v rozsahu 10 až 20 %. První DAF LF Hybrid opustil brány výrobního závodu Leyland ve Velké Británii v prosinci loňského roku.
Dvanáctitunové hybridní nákladní vozidlo je vybaveno 4,5litrovým vznětovým motorem PACCAR FR, který standardně splňuje emisní požadavky normy EEV bez použití filtru pevných částic. Motor dává maximální výkon 118 kW (160 k) a je spojen se ‘estistupňovou automatizovanou převodovkou Eaton (Autoshift). Elektromotor je umístěn mezi spojku a převodovku, přičemž pracuje nejen jako pohonná jednotka, ale také jako generátor. Energie generovaná při brzdění je ukládána do sady lithium-iontových akumulátorů a následně využívána při akceleraci. Řídicí jednotka v závislosti na stupni nabití těchto lithium-iontových akumulátorů určuje, kdy hnací sílu poskytuje vznětový motor a kdy a v jakém rozsahu je využíván elektromotor.

celá zpráva
Zdroj informací: www.daf.eu
Kategorie novinky: automobilová dopravaKuehne Nagel roz‘iřuje svou evropskou pozemní síť a nový produkt “KN Euro-Line”

aktualizováno dne 28.1.2011

V souvislosti se svou v‘eobecnou strategií růstu společnost Kuehne Nagel významně roz‘iřuje svou evropskou pozemní síť. Do roku 2014 počet plánovaných mezinárodních linek zvý‘í z 300 na 500 a zdvojnásobí odjezdovou frekvencí na 200 za týden. Představení nového produktu společnosti “KN Euro-Line” společně s centralizací sítě managementu poskytne zamý‘lený růst. Od roku 2007 Kuehne Nagel neustále roz‘iřuje svou sběrnou síť základním růstem a strategickými akvizicemi. Dnes má sběrná síť společnosti založeno přímé spojení mezi 38 zeměmi. Tato síť je založena na centrálním hubu v Haigeru, Německo a dal‘ích sedmi regionálních hubech. Ke svým 300 mezinárodním spojením K+N dále provozuje silnou sběrnou službu na místních trzích v Německu a Francii.
Společnost plánuje významně zvý‘it frekvenci a počet linek mezi evropskými ekonomickými centry a optimalizovat své tranzitní časy. Dal‘í čtyři roky má být každý týden stanoveno nové mezinárodní spojení s plánem dosáhnou 500 linek do konce roku 2014.
Nový produkt společný pro celou Evropu “KN Euro-Line”, společně s produktem “KN Parcel” je nezbytností při roz‘íření celé sítě. Tento produkt bude mít přesně definovanou strukturu tarifů a jasně stanovený časový plán.

celá zpráva v aj
Zdroj informací: www.kn-portal.com
Kategorie novinky: pozemní dopravaLeti‘tě Praha získalo dvě nová letecká spojení

aktualizováno dne 28.1.2011

První spojení bude zaji‘ťovat letecká společnost Air Italy, která bude od 28.5. do 17.9.2011 provozovat pravidelné charterové spojení mezi kanadským leti‘těm Hamilton u Toronta a Prahou. Let bude operován letadlem B767-200ER v konfiguraci 10 sedadel v business třídě a 199 v ekonomické třídě. Air Italy bude let provozovat pro kanadskou cestovní kancelář Panorama Travel&Tours každou sobotu. Panorama je kanadská cestovní kanceláře s tradicí 21let na trhu se specializací na střední a východní Evropu.
Dal‘í novinku na českém trhu bude zaji‘ťovat Italská nízkonákladová letecká společnost Wind Jet. Wind Jet zahájí od 29.3.2011 nové přímé spojení mezi Prahou a Rimini, které nahradí současný spoj Praha-Forli. Nová linka bude provozována dvakrát týdně - v úterý a v pátek, od 9.5.2011 pak v pondělí a v pátek letadly typu Airbus A320 pro 180 cestujících. Společnost Wind Jet v italském Rimini otevírá svoji novou základnu, ze které budou vypravovány spoje do 12 destinací. Cestující z Prahy budou mít možnost využít zejména návazných letů do Katánie a Palerma.

Zdroj informací: www.prg.aero
Kategorie novinky: letecká dopravaCEVA Logistics podepsala smlouvu o přepravě se společností Levi´s

aktualizováno dne 27.1.2011

CEVA Logistics podepsala smlouvu se společností Levi's. Levi's je mezinárodní společnost, která působí na globálním trhu více než 150 let a je průkopníkem v oblasti módy. Dle smlouvy bude CEVA zaji‘ťovat přepravu oblečení z 20 center po celém světě do Levi’s Distribution Center (DC) v Itapevi, Sao Paulo. CEVA bude dále zaji‘ťovat proces mezinárodní přepravy, celní procesy při importu a doručení do DC. Společnost začala pracovat s 30% celkového objemu Levi’s a nyní je již zodpovědná za 60% v‘ech jednotek přicházejících do země.
" V CEVĚ bereme na zřetel, že každý zákazník má své specifické potřeby, které se vždy snažíme vnímat a zajistit tak odpovídající servis. Přesně z tohoto důvodu jsme vytvořili programy a procesy, jako je Zero Defect v Start-Ups (ZDS), rigorózní metodologie pro projektový management k zaji‘tění spokojenosti zákazníka. Také máme tým expertů, kteří zaji‘ťují ty nejlep‘í procesy z celého světa, což znamená že můžeme zajistit osvědčené ře‘ení na‘im klientům", uvedl Wagner Covos, Vice president společnosti pro rozvoj obchodu a marketingu.
S plány na výrobu, která se bude rovíjet na čtyřech světadílech a s rozmanitými počátky, je vedení mezinárodního přepravního procesu závislé na tom, aby zboží bylo zaji‘těno včas v centru DC, Brazílie.


Zdroj informací: www.cevalogistics.com
Kategorie novinky: ostatní dopravaAPL: Přístavy testují novou technologii pro snížení emisí lodí

aktualizováno dne 27.1.2011

Inovativní zařízení pro snížení zneči‘ťování ovzdu‘í nazývané "seawater scrubber" bude poprvé testováno na kontejnerové lodi směřující do Jižní Kalifornie. Projekt, na jehož sponzoringu v hodnotě 3,4 milionu se podílí přístavy v Los Angeles a Long Beach má být spu‘těn na jaře leto‘ního roku. Technologie využívá mořské vody, aby filtrovala exhaláty z přídavných motorů a kotlů lodi. Očekává se, že dojde ke snížení emisí oxidu sirného z 99.9% na zhruba 85%.
"Technologie "scrubbing seawater" ukazuje obrovský dlouhodobý potenciál pro zredukování emisí v na‘ich přístavech a zlep‘í tak na‘e životní prostředí", uvádí Geraldine Knatz, Ph.D. , Výkonný ředitel přístavu Los Angeles. Dále uvádí, že společnost, je velice potě‘ena, tím že může novou technogii otestovat a zhodnotit také její možnosti pro ‘ir‘í využití.
"Mnoho námořních dopravců hledá neustále nové cesty, jak snižovat emise u svých lodí a projekty, jako je tento jsou ideálním způsobem, jak demonstrovat efiktivitu nové technologie v tomto průmyslu", uvádí Richard D. Steinke, Výkonný ředitel přístavu Long Beach. Projekt byl částečně sponzorován z grantu Technology Advancement Program, dále s iniciativy dvou zmíněných společností a technologie sama bude testována na kontejnerové lodi společnosti APL. Předpokládá se, že délka celého projektu přesáhne 36 měsíců.


celá zpráva v aj
Zdroj informací: www.apl.com
Kategorie novinky: námořní dopravaGO! Express & Logistics – 68% nárůst v počtu přepravených zásilek za 2010

aktualizováno dne 26.1.2011

Společnost GO! Česká republika přiná‘í výsledky za rok 2010. Celkový počet přepravených zásilek vzrostl v roce 2010 o 68 %, přičemž počet importních zásilek zůstal ve srovnání s rokem 2009 konstantní. Počet exportních zásilek vzrostl o 42 % a počet zásilek doručených v rámci České republiky narostl o 200 %.
Obrat společnosti v roce 2010 vzrostl v meziročním srovnání o 34 %. „Snažíme se klientům najít vždy způsob přepravy na míru, pravidelně roz‘iřujeme a optimalizujeme portfolio na‘ich služeb. V závěru loňského roku jsme se stali partnery celosvětové sítě SKY WWE. Díky této síti se nám otevřou možnosti přímého spojení se zámořím. V uplynulém roce jsme též zvět‘ovali kapacitu na‘eho manipulačního skladu na dvojnásobek, abychom byly schopni odbavit zvý‘ené množství zásilek.“ říká ředitel společnosti GO! Česká republika Mgr. Martin Koča.
Celkový zisk GO! Česká republika narostl o 150 %.


Zdroj informací: www.general-overnight.cz
Kategorie novinky: ostatní dopravaFedEx představil nové ře‘ení pro hluboce zmrazené zásiky

aktualizováno dne 26.1.2011

Na počátku týdne společnost FedEx představila své nové logistické ře‘ení pro přepravu hluboce zmrazených zásilek, který výrazně usnadní přepravu klientům z oblasti zdravotnictví. Nové ře‘ení využívá technologii na základě suchých výparů kapalného dusíku, který udržuje teplotu pod -150 stupňů Celsia 10 dní s využitím CryoPort Express® Dry Shipper. Na rozdíl od suchého ledu tato technologie je definována jako, ne-hazardní a eliminuje obtížnosti, které jsou spojené s klasifikací nebezpečného zboží.
Celý proces je stále velmi jednoduchý. Zákazník zadá svou objednávku přes on-line FedEx portál. FedEx zajistí dle podmínek kontejner pro přepravu hluboce zmrazeného zboží, aby mohl zákazník zboží naložit. FedEx zajistí dopravu zboží do místa určení a toto bude celou trasu monitorováno, aby mohl přepravce v případě potřeby zasáhnout. Následně FedEx kontejner vyzvedne a zajistí jeho renovaci pro dal‘í použití.


celá zpráva v aj
Zdroj informací: www.fedex.com
Kategorie novinky: ostatní dopravaČeská po‘ta má oproti plánu několikanásobně vy‘‘í zisk

aktualizováno dne 25.1.2011

Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2010 ve vý‘i 50 mil. Kč Po‘ta významně překročí. Třebaže auditovaná finanční závěrka potvrdí finální údaj až v březnu, už nyní je jasné že zisk státního podniku se bude pohybovat v intervalu 250-280 mil. Kč
Rok 2010 byl pro Českou po‘tu předev‘ím ve znamení přípravy podniku na liberalizaci po‘tovního trhu a také nutných kroků pro rozvoj podniku v následujících pěti letech. V souladu se stanovenými cíli tak Po‘ta započala s optimalizací v oblasti logistiky, posilovala ICT infrastrukturu, investovala do provozních technologií a v neposlední řadě také do rozvoje služeb, charakteristických pro její partnerství s českým státem.

celá zpráva
Zdroj informací: www.ceskaposta.cz
Kategorie novinky: ostatní dopravaAktuální zprávy o letech nabízí České aerolinie v nové iPhone aplikaci

aktualizováno dne 25.1.2011

Je‘tě pohodlněji mohou nyní klienti Českých aerolinií během svého cestování získávat aktuální a praktické informace. Umožní jim to aplikace pro mobilní telefony, kterou tento týden představila aliance SkyTeam, kam České aerolinie patří.
Nový produkt obsahuje přehled letových řádů členských dopravců po celém světě, informace o počasí včetně sedmidenní předpovědi, informace o odletech a příletech, upozornění na aktuální změny, leti‘tní vyhledávač a důležitá telefonní čísla. Praktickou pomůckou je také tzv. eSkyGuide, který umožňuje listovat letovými řády i v okamžiku, kdy telefon nemá dostupné internetové připojení.
Aplikace je k dispozici zdarma a je možné si ji stáhnout prostřednictvím portálu iTunes. Prozatím je dostupná pro zařízení iPhone a iPad. Tě‘it se na ni ale mohou i majitelé dal‘ích přístrojů, uživatelé Blackberry a systému Android budou mít k aplikaci přístup během následujících dvou měsíců.
SkyTeam iPhone aplikace vychází vstříc potřebám současného cestujícího. Po spu‘tění zdokonalené internetové prezentace, kterou České aerolinie představily v květnu minulého roku, jde o dal‘í krok, jak zjednodu‘it cestujícím přístup k informacím a nabídnout jim užitečný a snadno dostupný produkt.


Zdroj informací: www.csa.cz
Kategorie novinky: letecká dopravaWizz Air přesouvá svoji základnu v Kyjevě z Boryspilu na Žuljany

aktualizováno dne 24.1.2011

Společnost Wizz Air Ukraine, první ukrajinská nízkonákladová letecká společnost, oznámila přesun svých aktivit v Kyjevě z leti‘tě Kyjev Boryspil (KBP) na leti‘tě Kyjev Žuljany (IEV).
Nová základna bude zprovozněna 27. března 2011. Touto změnou budou ovlivněny pravidelné linky na trase Kyjev: Antalya (Turecko), Kolín nad Rýnem, Dortmund, Hamburg-Lübeck, Memmingen (Německo), Katowice (Polsko), Londýn-Luton (Spojené království), Oslo-Sanderfjord Torp (Norsko), Stockholm-Skavsta (Švédsko), Simferopol, Treviso (Itálie).
„Tento přesun nabídne zákazníkům celou řadu výhod, neboť leti‘tě Žuljany je situováno pouze 8 kilometrů od centra města a je pohodlně dostupné hromadnou dopravou. Nové leti‘tě bude také méně uzavřené a efektivněj‘í, což umožní společnosti Wizz Air i nadále nabízet skutečně dostupné ceny,“ uvedl John John Stephenson, výkonný viceprezident společnosti Wizz Air.


Zdroj informací: wizzair.com
Kategorie novinky: letecká dopravaSpolečnost MAN Truck & Bus představila ‘iroký investiční program pro výrobní závod v Plauen – společnost a zaměstnanci táhnou za jeden provaz

aktualizováno dne 24.1.2011

Během následujících tří let investuje společnost MAN Truck & Bus 19 milionů Euro do modernizace výroby autobusů a do továrny v Plauen. Plány zahrnují novou montážní halu se zvlá‘tním důrazem na ergonomii pracovního prostředí, konstrukci nové - životnímu prostředí příznivé – lakovny a nový logistický sektor. Vedle toho je počítáno též se Zákaznickým centrem, ve kterém budou moci zákazníci v blízké budoucnosti objednávat a vyzvedávat své autobusy NEAOPLAN.
„Reorganizací továrny v Plauen vytvoříme prvotřídní montážní centrum pro exkluzívní de-luxe autokary, které bude plně odpovídat prémiovému charakteru značky NEOPLAN“, vysvětlil Michael Kobriger, vedoucí výroby autobusů ve společnosti MAN Truck & Bus.
Rozhodnutím o této investici naplňuje MAN Truck & Bus kolektivní smlouvu uzavřenou s představiteli zaměstnanců v červenci roku 2010 týkající se budoucnosti továrny v Plauen. Jedna z její části obsahuje uji‘tění o investici okolo 18 milionů Euro do modernizace továrny v průběhu následujících let až do konce roku 2016.

Zdroj informací: www.man-mn.cz
Kategorie novinky: automobilová dopravaFiat Professional je třetí nejprodávaněj‘í značkou v Čechách!

aktualizováno dne 21.1.2011

Na konci roku 2010 potvrdila značka Fiat Professional svoje významné postavení na trhu lehkých užitkových vozidel v České republice. Na základě statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) je Fiat Professional s tržním podílem 11,37 % v segmentu N1 za rok 2010 třetí nejprodávaněj‘í značkou lehkých užitkových automobilů v Čechách. Za tímto úspěchem stojí vynikající výsledek 1 316 prodaných vozů. Na Slovensku se značka Fiat Professional v segmentu N1 umístila dokonce čtyři měsíce po sobě na 1. místě, když v prosinci 2010 dosáhla tržního podílu 19,43 %. Také z celoevropského hlediska patří Fiat Professional mezi nejvýznamněj‘í hráče na trhu lehkých užitkových vozidel.
Fiat Professional tedy úspě‘ně pokračuje v upevňování pozice lídra na trhu v daném segmentu. Na českém trhu se poprvé v historii umístil na 3. místě a toto skvělé umístění mezi „TOP 3“ svědčí o stále rostoucí oblíbenosti značky Fiat Professional mezi zákazníky. Rovněž potvrzuje, že kromě kvalitních produktů a dobře sestavené modelové řady, je velmi důležitá i celková strategie značky.
Fiat Professional je jediná značka na trhu, která se věnuje výhradně užitkovým vozům. Počínaje technickým vývojem, designem, výrobou až po marketing a samostatnou síť prodejců a servisních míst. To v‘e je navíc doplněno o nabídku poprodejních služeb vyvinutých speciálně na základě potřeb skutečných profesionálů.

Zdroj informací: www.fiat.cz
Kategorie novinky: automobilová dopravaIVECO dodavatelem vojenských vozidel pro francouzské ozbrojené síly

aktualizováno dne 21.1.2011

IVECO, součást průmyslové skupiny Fiat ve spolupráci s francouzskou společností Soframe, získala smlouvu na dodávku multi-účelových vozidel pro francouzské armádní jednotky. Počátek výběrového řízení byl datován v roce 2007 a bylo vypsáno zbrojařskou divizí, které je součástí francouzského Ministerstva obrany. Kontrakt zahrnuje počáteční dodávku 200 vozidel, v celkové sumě zhruba €160 milionů. Dle smlouvy bude následovat dal‘ích 2400 jednotek, v cekové sumě €800 milionů.
Speciální obranná vozidla s vysokou mobilitou budou dodána Astrou, která součástí výroby obranných vozidel společnosti IVECO. Tato divize se specializuje na poskytování taktických obranných vozidel v ‘iroké ‘kále konfigurací. Dal‘í její specializací je design a konstrukce off road a důlních vozidel. Vozidla určená pro francouzskou armádu jsou dodávána s částečně pancéřovanou kabinou řidiče, v různých typech odmontovatelných částí karoserie, s přívesným zařízením a jeřábem pro vypro‘tění a opravu vojenských vozidel. Tímto má být zaji‘těna maximální ochrana posádky, vynikající profesní flexibilita a přepravní kapacita.


celá zpráva v aj
Zdroj informací: www.iveco.com
Kategorie novinky: automobilová dopravaMinisterstvo dopravy představuje plán rozvoje dopravní infrastruktury do roku 2025

aktualizováno dne 20.1.2011

Ministerstvo dopravy schválilo materiál Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 („Superstrategie – green paper“). Tento materiál nyní posílá do mezirezortního připomínkového řízení. Následně bude předložen na vědomí vládě ČR. Jedná se o první zásadní strategický materiál předložený ministerstvem, který je výsledkem půlroční práce nového vedení ministerstva.
Materiál byl komunikován a konzultován s Asociací krajů ČR, Státním fondem dopravní infrastruktury, resortními investorskými organizacemi, přepravci, dopravními odborníky v čele s prof. Petrem Moosem a také s expertem na evropské záležitosti Pavlem Teličkou. Superstrategie je prvním koncepčním dokumentem, jenž ře‘í komplexní problematiku rozvoje dopravního sektoru a naznačuje kromě směru dal‘ího rozvoje také směry koordinovaného rozvoje v‘ech modů dopravy s prioritou podpory ekologických druhů dopravy. Systémovými opatřeními posiluje úlohu železniční dopravy jako páteřního druhu dopravy a vytváří nástroje pro podporu multimodální dopravy a veřejných logistických center.


celá zpráva
Zdroj informací: www.mdcr.cz
Kategorie novinky: ostatní dopravaDB Schenker dopravil na veletrh v Düsseldorfu nejdel‘í vystavovanou jachtu

aktualizováno dne 20.1.2011

DB Schenker přepravil největ‘í jachtu vystavovanou na renomovaném veletrhu vodních sportů - boot 2011. Specialisté na veletržní přepravu dopravili tuto 27 m dlouhou a 71 tun vážící loď z rozvodněné řeky Rýn až do veletržní haly. Jachta Sunseeker 88 bude jednou z největ‘ích atrakcí na veletrhu boot 2011, který proběhne ve dnech 22. až 30. ledna v německém Düsseldorfu.
Odborníci z DB Schenker vyzvedli Sunseeker 88 na břeh Rýna speciálním veletržním jeřábem, který je největ‘ím mobilním zařízením na zvedání lodí v Evropě. Její přeprava do veletržních prostor dále pokračovala na tahači. „Překládky lodí vyžadují přesnost. Plánujeme je minimálně půl roku dopředu a nevyvedou nás z míry ani povodně, náledí nebo sníh. Řídíme se přitom heslem, že bezpečnost je důležitěj‘í než rychlost,“ říká Ulrich Zähres, vedoucí oddělení veletržní a speciální přepravy Schenker Deutschland AG.


celá zpráva
Zdroj informací: www.schenker.cz
Kategorie novinky: ostatní dopravaDo provozu míří první modernizovaní brejlovci a revitalizované rychlíkové vozy

aktualizováno dne 19.1.2011

České dráhy přebírají od výrobců první modernizované lokomotivy řady 750.7 „brejlovec“ a revitalizované rychlíkové vozy s vylep‘eným interiérem. Do poloviny roku 2012 dodá společnost CZ LOKO celkem 19 kompletně modernizovaných strojů. Celkem 110 revitalizovaných rychlíkových vozů ze společnosti JANOZA CZ bude uvedena do provozu do poloviny leto‘ního roku.
„Nejvýznamněj‘í částí modernizace bylo dosazení nového výkonněj‘ího, energeticky i na údržbu úsporněj‘ího dieselového motoru typu Caterpillar s výkonem 1 455 kW,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek a připomněl výhody pro rekonstruovaný stroj: „Díky němu bude mít lokomotiva lep‘í dynamické vlastnosti, což se projeví v úspoře jízdních dob. Kromě toho dojde ke snížení nákladů na údržbu. Zmodernizovaná lokomotiva bude také ti‘‘í a bude produkovat méně exhalací. Tyto změny jistě uvítají předev‘ím obyvatelé žijící v okolí železnice.“ Díky této modernizaci se plánuje postupné vyřazení nejstar‘ích velkých motorových lokomotiv řady 749 s přezdívkou „zamračená“ nebo „bardotka“ a omezení provozu vět‘ích motorových lokomotiv středních výkonů, např. řady 742, které mají před stanovi‘těm strojvedoucího kapotu a boční výhled z něj není pro provoz osobních souprav ideální.

celá zpráva
Zdroj informací: www.ceskedrahy.cz
Kategorie novinky: železniční dopravaSkupina Student Agency zahajuje spolupráci s rezervačním systémem Galileo

aktualizováno dne 19.1.2011

Skupina Student Agency, největ‘í prodejce letenek v České republice a přední prodejce na Slovensku, začíná nově spolupracovat s mezinárodním rezervačním systémem Galileo. Na jeho technologickou bázi převedla vystavování více než 90 % letenek prodávaných jak na pobočkách Student Agency a dceřiné společnosti Orbix tak přes on-line prodejní portály studentagency.cz, orbix.cz, kralovna.cz a letenky.cz. Skupina Student Agency zaujímá více než dvacetiprocentní podíl na letenkovém trhu v České republice.
Travelport, jehož součástí je i rezervační systém Galileo, je dnes technologicky nejprogresivněj‘í společností v oblasti cestovního ruchu a je zaveden ve 160 zemích světa. Jeho služby a produkty jsou hnacím motorem růstu cestovního ruchu v oblasti prodeje letecké dopravy, hotelových kapacit, pronájmu automobilů a mnoha dal‘ích doplňkových služeb cestovního ruchu. V dne‘ní době se tak stal jedním z nejpoužívaněj‘ích a nejdůvěryhodněj‘ích zdrojů informací a služeb pro cestovní agentury po celém světě. Jeho prostřednictvím je zaji‘těn kompletní servis pro ‘irokou síť cestovních kanceláří a agentur, které mohou svým klientům nabídnout profesionální servis při plánování dovolených, zahraničních a jiných cest.

celá zpráva
Zdroj informací: www.studentagency.cz
Kategorie novinky: ostatní dopravaGeis: Stěhování pobočky Olomouc

aktualizováno dne 18.1.2011

Společnost Geis Global Logistic na konci měsíce ledna uvede do provozu novou pobočku v Prostějově. Nová pobočka plně odpovídá prostorem i vybavením současným potřebám společnosti i moderním logistickým trendům. Společnost Geis zároveň přesune v‘echny aktivity, které až dosud probíhají v její stávající pobočce Olomouc do této nové pobočky. Adresa nové pobočky: Za Olomouckou 4, 796 01 Prostějov. V‘echny kontakty (telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy) současné olomoucké pobočky zůstanou plně v platnosti pro pobočku Prostějov.Zdroj informací: www.geis.cz
Kategorie novinky: ostatní dopravaCentral Connect Airlines: pravidelné linky do polské Poznaně

aktualizováno dne 18.1.2011

CENTRAL CONNECT AIRLINES s.r.o., soukromá regionální společnost se sídlem v Ostravě od počátku týdne provozuje pravidelné linky z pražské Ruzyně do polské Poznaně. Společnost CENTRAL CONNECT AIRLINES s.r.o. ve spolupráci s Českými Aeroliniemi provozuje již pravidelné linky do Ostravy, Brna a Lipska. Na nové lince do Polska budou létat stroje SAAB 340 s kapacitou 33 míst. Letové řády včetně dal‘ích informací naleznete na stránkách: www.flycca.cz.Zdroj informací: www.prg.aero
Kategorie novinky: letecká dopravaFedEx: Haiti rok po zemětřesení

aktualizováno dne 17.1.2011

FedEx pokračuje v podpoře světového úsilí na pomoc Haiti ve spolupráci s organizacemi (Červený kříž, Srdce srdci, Organizace pro přímou mezinárodní spolupráci a Voda pro život). Ke dni 12.1.2011 činila pomoc společnosti celkem 2 miliony liber, jak ve finanční hotovosti tak v poskytnutí dal‘í pomoci podpořit zemi po zemětřesení v loňském roce. Během prvního měsíce FedEx zaslal 1 500 000 liber. V následujících 11 měsících společnost věnovala dal‘ích 300 000 liber a zásilka zahrnovala mimo jiné: 1 milion sáčků s ústními rehydratačními solemi pro pomoc postiženým cholerou(1 sáček+1litr vody=1 litr pitné vody), 60 jednotek pro či‘tění vody ve spolupráci s (WMI), které umožní pít čistou vodu cca 450 000 postiženým a ve spolupráci s americkým červeným křížem 5000 lůžek pro nemocné.
FedEx také spolupracuje s NGO a obchodní komunitou na obnově Haiti a pomáhá s přípravou pro případ dal‘ích krizí v budoucnu sponzoringem a uvedením tzv. Mapa pomoci Haiti. Mapa transparentně pomůže zkoordinovat ve‘keré činnosti (kdo má dělat co, kdy a kde).


celá zpráva v aj
Zdroj informací: www.fedex.com
Kategorie novinky: ostatní dopravaVýkonný motor T6 vyvinutý společností Volvo Cars získal prestižní ocenění Ward's 10 Best Engines Award

aktualizováno dne 17.1.2011

Nový ostrý sportovní sedan Volvo S60 nepřestává experty překvapovat – naposledy tím, že jeho výkonný motor T6 byl zařazen mezi deset nejlep‘ích motorů roku 2011 v anketě Ward's 10 Best Engines. Vzhledem k ohromujícímu výkonu 304 koní, točivému momentu 440 Nm již při 2 100 ot./min. a kombinované spotřebě 9,9 l/100 km je jasné, proč se tak stalo.
V leto‘ním roce společnost Volvo Cars poprvé získala výroční cenu udělovanou redaktory magazínu Ward's. Celkem bylo v rámci této ankety testováno a hodnoceno 38 vozidel s novými nebo významně vylep‘enými motory. „Není pochyb o tom, že Volvo se zcela vyrovnalo BMW. Motor T6 se vyznačuje mimořádně hladkým chodem, vysokým výkonem již od středních otáček a minimální prodlevou turbodmychadla,“ poznamenal Tom Murphy, redaktor Ward's AutoWorld, ve svém článku o této anketě ze 7. prosince. „Tento motor je pro nové Volvo S60 ideální. Umožňuje mu postavit se vět‘ím a zavedeněj‘ím luxusním modelům.“


celá zpráva
Zdroj informací: www.volvocars.com
Kategorie novinky: automobilová dopravaNákladní železniční doprava sníží emise až o 63 %

aktualizováno dne 14.1.2011

Jedním ze způsobů, jak ulevit životnímu prostředí, je ve vět‘í míře využívat čistě železniční nebo tzv. kombinovanou přepravu (silnice – železnice – silnice). ČD Cargo zvý‘ilo své úsilí v nabídce těchto služeb. Dopravní sektor má celosvětově na svědomí 24 % celkových emisí CO2, z toho 40 % jde na vrub nákladní dopravy. Absolutně nejniž‘í spotřebu energie a zároveň nejniž‘í produkci emisí CO2 ze v‘ech druhů přepravy vykazuje železnice.
Výhody kombinované přepravy potvrzuje jednoduchý příklad přepravy zboží o váze 24 t (návěs kamionu 13,6 m) například z Brna do Atén. Celková délka trasy činí 1 750 km, podíl železnice činí 1 500 km. Výpočet dokumentuje, že použitím kombinované přepravy silnice - železnice – silnice, namísto čistě silniční přepravy, dojde k významné redukci CO2 z 2,62 t na 0,97 t, což je snížení o 63 %. Dal‘ím kladem je aspekt spolehlivosti a bezpečnosti železnice a její energetická úspornost.


celá zpráva
Zdroj informací: www.cdcargo.cz
Kategorie novinky: železniční dopravaKuehne+Nagel novým dodavatelem skladovacích a distribučních služeb pro PepsiCo

aktualizováno dne 14.1.2011

PepsiCo jeden z předních světových výrobců praktických potravin a nápojů, ocenil 10ti letou smlouvu se společností Kuehne+Nagel za jeho distribuční a skladovací aktivity v Dánsku. Ře‘ení společnosti Kuehne+Nagel využívání předev‘ím součinosti k zaji‘tění rychlej‘ího a ekologicky ‘etrného supply-chain managementu. Společnost PepsiCo se rozhodla znovu využít vněj‘ích zdrojů pro zaji‘tění managementu skladování, dopravy a distribučních operací v Nizozemí, aby tak dosáhla tří hlavních cílů: Jeden z předních světových poskytovatelů jídla a nápojů chce zlep‘it svůj klietský servis tím, že bude reagovat rychleji na potřeby poptávky, zatímco bude snižovat své náklady v oblasti supply chain managementu a ekologické dopady na životní prostředí.

celá zpráva v aj
Zdroj informací: www.kn-portal.com
Kategorie novinky: skladováníRekord pro Volkswagen osobní vozy: 4,5 milionu vozidel ročně, nejvy‘‘í čísla i v ČR

aktualizováno dne 13.1.2011

Značka Volkswagen osobní vozy uzavřela rok 2010 s novým rekordem. Poprvé bylo během 12 měsíců dodáno zákazníkům po celém světě 4,5 milionu vozidel (v roce 2009: 3,95 milionu vozidel; +13,9 %). „Značka Volkswagen osobní vozy se skvěle prosadila v náročném tržním prostředí díky svým inovativním a ekologickým novým modelům, jako je Touran, Sharan, Touareg a Passat, čímž výrazně posílila své konkurenční postavení,“ prohlásil dnes ve Wolfsburgu člen představenstva koncernu Volkswagen pro prodej Christian Klingler.
Na důležitých trzích, jako je Čína, USA, Rusko a Indie, zaznamenala značka Volkswagen osobní vozy velké přírůstky. Za celý rok 2010 bylo v Číně (včetně Hongkongu) poprvé dodáno zákazníkům více než 1,51 milionu vozidel (v roce 2009: 1,12 milionu vozidel; +35,5 %). V USA bylo zákazníkům předáno 256 800 vozů (v roce 2009: 213 500 vozů; +20,3 %). V Rusku překonal počet prodaných vozů výsledek z přede‘lého roku dokonce o 49,1 % (58 900 vs. 39 500 vozů). Obzvlá‘ť příznivě se situace pro Volkswagen vyvíjela také v Indii, kde odbyt značky vzrostl více než desetinásobně na 30 300 vozidel (v roce 2009: 2800 vozidel).

celá zpráva
Zdroj informací: www.volkswagen.cz
Kategorie novinky: automobilová dopravaBMW roz‘iřuje své vedoucí postavení v segmentu prémiových automobilů

aktualizováno dne 13.1.2011

Skupina BMW zakončila rok 2010 s druhým nejlep‘ím výsledkem v oblasti prodeje za celou svou působnost. Prodej značek BMW, MINI a Rolls-Royce stoupl v loňském roce o 13.6%, což činilo celkově 1,461,166 prodaných vozidel. Společnost zároveň posilovala své vedoucí postavení výrobce prémiových vozidel. Stoupající tendence posledních měsíců pokračovala i prosinci, kdy se prodej oproti roku 2009 zvý‘il o 14.2%, celkově 141,358 vozidel.
"Rok 2010 byl pro nás velice úspě‘ným rokem. Abychom byli přesní na‘e modely byly stavěny přesně dle tužeb a přání na‘ich klientů. Rozvíjeli jsme se na v‘ech kontinentech v malých i velkých zemích stejnou měrou a udržovali jsme dobrou obchodní rovnováhu mezi Evropou, Asií a Amerikami," uvedl Ian Robertson, člen představenstva BMW AG, zodpovědný za prodej a marketing v Severní Americe na mezinárodní Auto-show v Detroitu. Výhledově dále plánuje zůstat na ‘pici v oblasti výroby a prodeje prémiových vozidel a očekáváme, že bychom se mohli dostat v leto‘ním roce přez 1.5 milionů prodaných vozidel.

celá zpráva v aj
Zdroj informací: www.bmwgroup.com
Kategorie novinky: automobilová dopravaPokuty uložené za prodej nevyhovujících PHM

aktualizováno dne 12.1.2011

Česká obchodní inspekce respektuje právo veřejnosti na informace, které ji zajímají, zejména právo na informace týkající se ochrany majetku, zdraví nebo životního prostředí, ale nechce se stát iniciátorem honu na čarodějnice. Proto zveřejnění konkrétních čerpacích stanic předcházela celá řada jednání, jejichž výsledkem je přístup k seznamu čerpacích stanic, kde byly v roce 2010 odebrány nevyhovující vzorky pohonných hmot a také seznam subjektů, jimž byly za poru‘ení jakosti pravomocně uloženy pokuty. Tento seznam bude pravidelně doplňován.
Po právní stránce orgánu dozoru nic nebrání ve zveřejnění konkrétní kontrolované osoby, jíž byla pravomocně uložena sankce, ale z morálního hlediska je pro vět‘inu z nich zveřejnění dal‘ím trestem. Čerpací stanice, jejichž adresy na www.coi.cz zveřejňujeme, prodávaly v době kontroly pohonné hmoty nevyhovující jakosti a za tato poru‘ení jim byly uloženy sankce odpovídající míře, rozsahu a následkům jejich protiprávního jednání a také dal‘í opatření k nápravě. Podle data kontroly lze zjistit, kdy k poru‘ení zákona do‘lo a podle vý‘e pokuty a odchylek od normy vyvodit také to, jak závažné poru‘ení jakosti bylo.
K uvedeným informacím je třeba doplnit, že uložením pokuty monitorování konkrétní čerpací stanice nekončí. Následně odebírají inspektoři ČOI vzorky, které mají ve vět‘ině případů vyhovující jakost. Jsou v‘ak firmy, na jejichž čerpacích stanicích se nevyhovující parametry jakosti u odebraných vzorků opakují – právě v těch případech dosahují uložené pokuty statisícových a milionových částek.


seznam stanic
Zdroj informací: www.coi.cz
Kategorie novinky: ostatní dopravaVolvo: Bezpečnost na staveni‘tích je nízká

aktualizováno dne 12.1.2011

Každým rokem umírá na staveni‘tích v EU při nehodách souvisejících s vozidly více než 300 lidí. Příčinou těchto nehod bývá obvykle lidský faktor. Ve svém výukovém programu pro řidiče stavebních vozidel proto klade společnost Volvo Trucks značný důraz na otázky bezpečnosti. „Na‘ím cílem je zvý‘it mezi evropskými řidiči povědomí o důležitosti bezpečnosti,“ vysvětluje An Paepenová, která je odpovědná za ‘kolení řidičů společnosti Volvo.
Krajina u předváděcího centra společnosti Volvo Trucks v Göteborgu je pokryta sněhem. Zdolávaný svah je příkrý a jeho povrch blátivý. „Sundejte nohu úplně z pedálů akcelerátoru a brzdy," říká instruktorka An Paepenová. Firat Gerçek zvedá nohu z pedálů a kola nákladního vozu se začínají otáčet zpět. Náhle cítíme lehký otřes a vůz se úplně zastaví. „Nákladní vůz automaticky zapíná brzdy, jakmile se začne pohybovat zpět. To je bezpečnostní opatření převodovky I-Shift," vysvětluje An Paepenová.


Více informací
Zdroj informací: www.volvotrucks.com
Kategorie novinky: automobilová dopravaSmartWings roz‘iřuje frekvenci letů do Dubaje.

aktualizováno dne 11.1.2011

SmartWings, obchodní značka pro pravidelné linky provozované Travel Service, přichází od února 2011 s roz‘ířením letů do Dubaje. K již zavedené lince ve středu přibude od 13. února linka operující v neděli. Spolu s tímto roz‘ířením frekvence nabídne SmartWings na letech do Dubaje možnost rezervace business třídy přes rezervační centrum Smart Call či cestovní kancelář. Věříme, že tímto krokem vyjdeme vstříc v‘em cestujícím do této exotické destinace.
SmartWings nabízí na v‘ech svých letech občerstvení zdarma. V‘ichni pasažéři SmartWings mohou zdarma přepravit 5kg kabinového a 20kg odbaveného zavazadla. Navíc při rezervaci přes internet neúčtuje SmartWings poplatky za kreditní kartu ani žádné jiné poplatky. Cena, kterou vidíte je konečná.

Zdroj informací: www.smartwings.com
Kategorie novinky: letecká dopravaWizz Air v roce 2010 přepravil o 23 % více cestujících

aktualizováno dne 11.1.2011

Wizz Air, největ‘í nízkonákladový letecký přepravce ve střední a východní Evropě, dnes oznámil, že v roce 2010 přepravil na 9,6 milionu pasažérů, což je o 23 % více než v předchozím roce. Průměrná obsazenost letadel v loňském roce dosáhla hodnoty 84 %, stejně jako rok předtím. Společnost Wizz Air v současné době disponuje flotilou 34 letounů typu Airbus A320, které operují z 12 základen v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Ukrajiny a České republiky. Aerolinky již také oznámily otevření nových základen v srbském Bělehradu a litevském Vilniusu v dubnu 2011.
„Tyto výsledky znovu potvrzují robustnost na‘eho ultra-low cost business modelu. V loňském roce jsme i přes ztížené podmínky na trhu nadále pokračovali ve významném růstu a posilování na‘í vedoucí pozice na středo- a východoevropském trhu. Osobně se již tě‘ím na dal‘í roz‘iřování sítě na‘ich cenově dostupných leteckých linek na stávajících trzích i na prozkoumávání nových teritorií jakými jsou například Srbsko a Litva. Díky tomu budeme moci v roce 2011 nabídnout levné cestování je‘tě vět‘ímu množství zákazníků,“ řekl Jozsef Varadi, generální ředitel společnosti Wizz Air.

Více informací
Zdroj informací: wizzair.com
Kategorie novinky: letecká dopravaDelta Air Lines podporuje žádost saudsko-arabských aerolinií ke vstupu do SkyTeamu

aktualizováno dne 11.1.2011

Společnost Delta Air Lines vydala včera prohlá‘ení o své podpoře Aerolinií Saudské Arábie a jejího vstupu do aliance SkyTeam v roce 2012. "Vzrůstající hub v Rijádu a rozsáhlá síť společnosti na celém Středním Východě přinese zákazníkům společnosti Delta lep‘í přístup do destinací v jedné z nedůležitěj‘ích ekonomických oblastí na světe," uvedl Charlie Pappas, Vice prezident společnosti Delta Airlines. Dále dodal, že společnost je poctěna výběrem Airolinií Saudské Arábie a ke svému dal‘ímu růstu a úspěchu si zvolila Deltu Airlines a aliaci SkyTeam. Aerolinie mají ‘irokou mezinárodní síť služeb zahrnující Střední Východ, která přidá do sítě SkyTeamu 35 nových destinací zahrnující: Alexandrii, Islamabad a Colombo. Nové lety se uskuteční z hubů zahrnující New York-JFK, Paříž- Charles de Gaulle a Miláno.

Více informací v aj
Zdroj informací: www.delta.com
Kategorie novinky: letecká dopravaRegioJet nasadí na trasu Bratislava - Komárno ‘pičkové motorové jednotky Talent od společnosti Bombardier

aktualizováno dne 10.1.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a mezinárodního rozvoje Slovenské republiky a železniční dopravce RegioJet, člen významné středoevropské dopravní skupiny Student Agency, uzavřeli na konci roku 2010 devítiletou smlouvu o provozování železniční dopravy na trase Komárno-Bratislava od března 2012. Dopravce nasadí na trasu Bratislava - Dunajská Streda - Komárno ‘pičkové motorové jednotky Talent od výrobce Bombardier, které se užívání v regionální dopravě (př. v německu s nimi zaji‘ťuje regionální dopravu společnosti DB Regio). Na jaře leto‘ního roku se plánují ukázkové jízdy, aby se mohla nejen veřejnost seznámit s vlaky přímo na trase. Podpisu smlouvy předcházelo úspě‘né vítezství společnosti RegioJet s nabídkou, která u‘etření Slovenské republice 16% / 1 km přepravy a pro cestující zároveň znamená skokové zvý‘ení kvality jízdy.


Více informací
Zdroj informací: www.studentagency.cz
Kategorie novinky: železniční dopravaAudi opět jedničkou na českém trhu prémiových vozů

aktualizováno dne 10.1.2011

Audi si v České republice již patnáct let v řadě udržuje postavení nejúspě‘něj‘í prémiové značky. Vloni se v ČR pro vozy Audi rozhodlo 3242 zákazníků. „V loňském roce jsme na český trh uvedli celou řadu důležitých novinek, které potvrzují vedoucí pozici značky Audi v oblasti designu, technického vývoje a ochrany životního prostředí, a nejinak tomu bude i v roce 2011,“ říká Petr Neústupný, vedoucí Divize Audi společnosti Import VOLKSWAGEN Group. „Základem pro na‘e dlouhodobě úspě‘né působení na českém trhu jsou nejen mimořádně kvalitní produkty, ale i vysoká úroveň zákaznických služeb. To v‘e má zásadní vliv na loajalitu a spokojenost na‘ich zákazníků. Čerstvou novinkou je nabídka prodloužené záruky.
Přestože byl rok 2009 poznamenán světovou finanční krizí s nejistým výhledem na vývoj v dal‘ích letech, podařilo se společnosti AUDI AG v roce 2010 vrátit k rekordním prodejním výsledkům. Audi je tak na nejlep‘í cestě stát se nejatraktivněj‘í prémiovou značkou na světě.


Více informací
Zdroj informací: www.audi.cz
Kategorie novinky: automobilová dopravaSpolečnost NYK Line uvedla novou službu Asie - Jadran

aktualizováno dne 7.1.2011

Společnost NYK Line oznámila uvedení na trh nové služby Asie - Jaderský region, v rámci kyvadlových služeb Čína - Evropa, spojující Taronto a dal‘í dvě služby v jaderské oblasti. Tato nová služba reprezentuje závazek společnosti roz‘iřovat a rozvíjet na‘e produkty v návaznosti na rostoucí potřeby na‘ich zákazníků pokrýt Centrální a Jižní Evropu z přístavů na severu Jadranského moře. Tato služba roz‘íří pokrytí NYK Line z přístavů: Venice, Koper, Trieste, Rijeka a nabídne tak, důležité vstupní brány do Maďarska, Slovinska, Slovenska, Rakouska, Chorvatska a severní Itálie.

Více informací v aj
Zdroj informací: www.nyk.com
Kategorie novinky: námořní dopravaČD Cargo zimní přepravu zvládá, sníh na kolejích dopravu zboží neohrozil

aktualizováno dne 7.1.2011

Zimní období bývá choulostivé na dodávky tepla a je nejen na dodavatelích, ale i na přepravcích uhlí a biomasy, aby v tomto období maximálně zvý‘ili své úsilí k zaji‘tění dodávek.
Zimní období bývá choulostivé na dodávky tepla a je nejen na dodavatelích, ale i na přepravcích uhlí a biomasy, aby v tomto období maximálně zvý‘ili své úsilí k zaji‘tění dodávek.
ČD Cargu se i navzdory nepříznivým zimním podmínkám daří plnit své sjednané závazky. V praxi zima na železnici znamená nejen prodloužení doby oběhu vozů, ale i vět‘í závislost přepravce na Správě železniční dopravní cesty, která má ve své kompetenci údržbu železničních tratí.
V prosinci 2010 ČD Cargo přepravilo přes 1,15 mil. tun hnědého uhlí pro elektrárny, teplárny i men‘í odběratele. Operativně jsou poté ře‘eny požadavky zákazníků a dochází k zaji‘ťování dodávek v nových relacích. Například jen pro Plzeňskou teplárenskou a Plzeňskou energetiku bylo v průběhu minulého měsíce přepraveno dal‘ích téměř 900 tis. tun paliva.

Více informací
Zdroj informací: www.cdcargo.cz
Kategorie novinky: železniční dopravaCopex Air Cargo získal status AEO

aktualizováno dne 7.1.2011

Copex Air Cargo, amsterdamské leti‘tě Shiphol oznámil, že jeho aktivity v oblasti letecké nákladní přepravy v Nizozemí získaly certifikaci AEO. Zkratka AEO znamená autorizovaný ekonomický operátor a nabízí významné výhody pro celní procesy, import, export,informace před příjezdem, fyzický dohled a ve‘keré automatizované systémy spojené s celnímy procesy. S představením statusu AEO, celnice nyní zvažuje pouze dva toky zboží: ty, které obdrželi od AEO certifikovaných společností a společnosti bez certifikace.
Gerrit Kloezeman, Managing Director společnosti Copex Air Cargo uvedl:"Ná‘ tým celních expertů byl schopen stanovit způsoby sebehodnocení tak, aby na‘e společnosti vyhověli kritériím nastaveným Evropskou komisí a mohli žádat o připojení k AEO. Na základě přesných posudků, které byly vedeny celními orgány na‘e společnost získala certifikaci AEO."Zdroj informací: de.rhenus.com
Kategorie novinky: letecká dopravaFocus nové generace na míru alergikům

aktualizováno dne 6.1.2011

Zima je tu, chodník před blokem kancelářských budov v německém Kolíně nad Rýnem pokrývá koberec čerstvě spadaného sněhu. Vzduch venku je chladný, ale uvnitř budovy je teplo. Musí být. V nejvy‘‘ím podlaží trpělivě čeká dvacet dobrovolníků, oděných jen do tenkých županů, až jim bude na záda přiložena malá nálepka. Ta obsahuje látky, které se zde testují na možnou alergickou závadnost, a v následujících 24, 48 a 72 hodinách budou zdej‘í odborníci pozorně pátrat po jakýchkoli známkách podráždění, zarudnutí či jiné alergické reakci.
Tento test, jenž odpovídá pravidlům kosmetického průmyslu, je součástí procesu dermatologického testování v‘ech součástí interiéru nového Fordu Focus, u nichž existuje pravděpodobnost, že budou přicházet do přímého kontaktu s pokožkou. Týká se to například volantu nebo potahů sedadel.
Prostřednictvím této a mnoha dal‘ích zkou‘ek chce Ford dosáhnout toho, aby až začátkem leto‘ního roku dorazí k prodejcům zcela nový model Focusu, bylo riziko alergické reakce sníženo na absolutní minimum. To nepochybně přivítají miliony lidí po celém světě, kteří trpí nějakým druhem alergie.

Více informací
Zdroj informací: www.ford.cz
Kategorie novinky: automobilová dopravaDHL pomáhá lidem ve svém okolí

aktualizováno dne 6.1.2011

DHL, přední světová logistická společnost, cítí společenskou odpovědnost vůči svému okolí a snaží se dlouhodobě pomáhat potřebným. Z finanční pomoci či přímého zapojení zaměstnanců DHL se tak v loňském roce mohly tě‘it například organizace Chance 4 children, Nadace Partnerství či nadační fond Asante Kenya.
Překvapení v posledních minutách roku 2010 v podobě kvalitní obuvi pro děti a mládež dorazilo do skladu nadace Chance 4 Children. Ta ji zajistila od skandinávského dodavatele jako vánoční překvapení pro tisíce potřebných dětí v České republice i v zahraničí. Zboží v tržní hodnotě téměř 10 milionů korun značně uleví napjatým rozpočtům dětských zařízení, která neustále bojují, aby naplnila potřeby dětí v jejich péči. Partner C4C, společnost DHL Freight, náklad téměř okamžitě vyzvedla a v rekordně krátkém čase jej dovezla do České republiky. "Budeme zřejmě muset trochu kouzlit, abychom obuv roztřídili a rozdali do Vánoc," říká Václav Čermák, manažer programu Robin Hood spadajícím pod nadaci C4C. "Ale v tomto případě budou dobře sloužit i jako opožděný vánoční dárek," dodává s úsměvem.

Více informací
Zdroj informací: www.dhl.com
Kategorie novinky: ostatní dopravaŠkoda Auto:Atraktivněj‘í nabídka Family pro český trh

aktualizováno dne 6.1.2011

Na trh přichází nová atraktivní nabídka Family pro modely Fabia, Fabia Combi, Roomster, Octavia Tour a Octavia Combi Tour, verze Family Grand a motory 1,2 HTP. Oproti předchozí nabídce přibyly mimo jiné motory 1,2 HTP (pouze s financováním Family Line od ŠkoFIN) a nová verze Family Grand. Nabídka tak zahrnuje komplexní paletu modelů, která uspokojí každého řidiče. Zákazníci mohou již nyní objednávat vozy u obchodníků.
Pro modely Fabia, Fabia Combi a Roomster byla paleta nabízených motorů v řadě Family roz‘ířena o agregát 1,2 HTP ve verzích o výkonu 44 kW (nelze pro Roomster) a 51 kW, který Škoda Auto nabízí ve spolupráci se společností ŠkoFIN. Zákaznická výhoda financování na splátky může činit až 50 000 Kč, což umožnilo snížit cenu až na 209 900 Kč u modelu Fabia Classic Family a na 239 900 Kč u vozu Roomster Easy Family.


Více informací
Zdroj informací: www.skoda-auto.cz
Kategorie novinky: automobilová dopravaDB Schenker nabízí zákazníkům sledování zásilek na iPhone

aktualizováno dne 5.1.2011

Zákazníci DB Schenker mohou nově sledovat zásilky i mimo kancelář díky nové speciální aplikaci na iPhone od Apple. Princip sledování je stejný jako při přístupu přes webové stránky společnosti Schenker (www.schenker.cz). Status zásilky od objednání po doručení je možné sledovat u pozemních, námořních i leteckých přeprav. Aplikaci je možné stáhnout zdarma v App Store pod označením „DB Schenker“ v angličtině a němčině. Do budoucna se mohou zákazníci tě‘it také na če‘tinu, čín‘tinu, ‘paněl‘tinu, turečtinu, portugal‘tinu, nor‘tinu a ‘véd‘tinu.
„Jsme jedním z prvních poskytovatelů logistických služeb na celém světě, který nabízí zákazníkům z obchodu a průmyslu takovýto způsob mobilního sledování zásilek,“ říká Dr. Thomas C. Lieb, předseda představenstva Schenker AG, který je také zodpovědný za globální leteckou a námořní přepravu.


Více informací
Zdroj informací: www.schenker.cz
Kategorie novinky: ostatní dopravaČe‘i se na Vánoce vraceli domů hlavně z Bruselu a Eindhovenu, na Nový rok pak létali do Říma, Barcelony a Londýna

aktualizováno dne 5.1.2011

I na loňské Vánoce se Če‘i žijící a studující v zahraničí vraceli domů do České republiky. Nejvíce jich přiletělo z Bruselu, sídla řady klíčových institucí Evropské unie, a z Eindhovenu, který je sídlem populární technické univerzity a je nedaleko dal‘ích významných nizozemských univerzitních měst jako Maastricht nebo Utrecht.
Co se týče cestování Čechů na přelomu roku do zahraničí, vět‘ina z něj se odehrává těsně po skončení vánočních svátků. Če‘i zkrátka rádi slaví Vánoce doma s rodinou, ale na Silvestra neváhají zamířit do zahraničí. Třemi nejpopulárněj‘ími destinacemi pro novoroční oslavy a nákupy se letos u zákazníků Wizz Air staly Řím, Barcelona a Londýn.

Více informací
Zdroj informací: wizzair.com
Kategorie novinky: letecká dopravaNově z Prahy do Nantes a Nice

aktualizováno dne 5.1.2011

Nízkonákladový letecký přepravce společnost SMARTWINGS nedávno oznámila otevření nových pravidelných linek do francouzkých měst Nantes a Nice. Spoje do obou francouzských destinací budou zaji‘ťovány dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli a to od 31. března leto‘ního roku. Tento známý nízkonákladový přepravce plánuje provozovat oba spoje celoročně. Pro bliž‘í informace se podívejte na stránky: www.smartwings.comZdroj informací: www.prg.aero
Kategorie novinky: letecká dopravaDeutsche Post DHL přepravuje skoro miliardu GOGREEN zásilek ročně

aktualizováno dne 4.1.2011

Společnost Deutsche Post DHL, přední poskytovatel po‘tovních a logistických služeb, zakončila rok 2010 přepravením téměř miliardy dopisů, balíků a expresních zásilek s označením Go Green. To je přibližně o třetinu vice než v roce 2009. DHL tak u‘etřilo svým zákazníkům emisi 50 000 tun oxidu uhličitého (CO2), tedy o 11 500 tun více než v předcházejícím roce. K životnímu prostředí ‘etrná služba GOGREEN funguje od roku 2005, v současné době je dostupná v 36 zemích a její podíl v posledních letech neustále narůstá.
“Nabízíme na‘im zákazníkům možnost posílat zásilky způsobem, který je ‘etrný k přírodě a zmen‘uje tak uhlíkovou stopu, kterou zanechávají na životním prostředí. Výsledky mluví samy za sebe: v roce 2010 jsme přepravili skoro miliardu GOGREEN zásilek a trend je stále rostoucí,” říká Rainer Wend, ‘éf sekce veřejných zájmů a korporátní zodpovědnosti v Deutsche Post DHL.


Více informací
Zdroj informací: www.dhl.com
Kategorie novinky: ostatní dopravaDACHSER – logistický provider módních značek společnosti VF

aktualizováno dne 4.1.2011

DACHSER Czech Republic a.s. se stal logistickým partnerem společnosti VF Czech services s.r.o., která je dovozcem módních značek jako je Lee či Wrangler. DACHSER pro ni zaji‘ťuje logistiku mezi jednotlivými outlety v České republice a distribuci téměř po celé Evropě.
DACHSER Czech Republic se s výjimkou Beneluxu stará o celoevropskou i tuzemskou distribuci v‘ech značek společnosti VF, kterou realizuje jak sběrnou službou a celovozovou přepravou, tak i formou dokládky. Závozy do v‘ech center a outletů probíhají ve fixních termínech. Vysoké nároky jsou kladeny také na komunikaci logistického providera se v‘emi servisními centry jednotlivých značek.

Více informací
Zdroj informací: www.dachser.com
Kategorie novinky: ostatní dopravaČeské dráhy, a.s.: v lednu do Drážďan za 9 EUR

aktualizováno dne 4.1.2011

Od pondělí 3. ledna začnou České dráhy na svém eShopu na internetové adrese www.cd.cz/eshop prodávat speciální akční jízdenky z Prahy do Drážďan a zpět. Cena jednosměrného ČD Tipu Drážďany je 9 EUR, zpáteční stojí dvakrát tolik. Jízdenky ČD Tip Drážďany platí ve druhé vozové třídě vybraných vlaků EuroCity. Jejich prodej bude probíhat na eShopu ČD do 9. ledna nebo do vyprodání kontingentu.
Jízdenku si mohou cestující zakoupit na kterýkoliv den v období od 6. do 31. ledna 2011, nejpozději v‘ak 3 dny před plánovanou cestou.


Více informací
Zdroj informací: www.ceskedrahy.cz
Kategorie novinky: železniční dopravaRoční dálniční kupóny a mýtné 2011

aktualizováno dne 3.1.2011

Roční dálniční kupóny za rok 2010 platí je‘tě do 31.1.2011. Nezapomeňte tedy včas zakoupit nový, kupóny jsou běžně dostání na po‘tách a benzínových pumpách.

14. prosince minulého roku vláda definitivně schválila změny sazeb mýtného systému v České republice. Nové nařízení vlády č. 415/2010 Sb. ve‘lo v platnost 1.1.2010:


Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice od 1.1.2011
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída Euro IIEmisní třída Euro III a IVEmisní třída Euro V nebo vy‘‘í
Počet náprav
234234234
2,834,546,632,093,565,151,672,854,12
Nově sazby v pátek od 15:00 do 21:00 (Kč/km)
Emisní třída Euro IIEmisní třída Euro III a IVEmisní třída Euro V nebo vy‘‘í
Počet náprav
234234234
3,596,489,452,655,087,352,124,06 5,88


Sazby mýtného pro silnice I.třídy od 1.1.2011
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída Euro IIEmisní třída Euro III a IVEmisní třída Euro V nebo vy‘‘í
Počet náprav
234234234
1,352,213,190,991,712,450,791,371,96
Nově sazby v pátek od 15:00 do 21:00 (Kč/km)
Emisní třída Euro IIEmisní třída Euro III a IVEmisní třída Euro V nebo vy‘‘í
Počet náprav
234234234
1,713,154,551,252,453,501,001,96 2,80
Zdroj informací: www.mytocz.cz
Kategorie novinky: pozemní dopravaZpoplatněné úseky od 1.1.2011

aktualizováno dne 3.1.2011

Od soboty jsou některé úseky dálnic a silnic I. tříd nově zpoplatněny. Změny se týkají následujících úseků:
Bylo upřesněno: D1 úsek D0103 · Průhonice <6> — Modletice ×R1 <10/12> (4,0 km) a prozatím jako silnice I. třídy je nově zpoplatněný úsek I/7 úsek I0710 · Panenský Týnec <37> — Smolnice <41> (2,5 km)
Dále do‘lo ke změně klasifikace a tarifu silnice I. třídy: I/52 úsek R5201 · Modřice <7> — Rajhrad <10> (2,6 km)Zdroj informací: www.mytocz.cz
Kategorie novinky: pozemní dopravaPF 2011

aktualizováno dne 31.12.2010

V‘em na‘im čtenářům děkujeme za přízeň v uplynulém roce a přejeme v‘e nejlep‘í a hodně úspěchů do roku 2011.
Zároveň s novým rokem slavíme první výročí spu‘tění na‘eho serveru www.doprava.vpraxi.cz. V prvním roce nás nav‘tívilo přes 100 000 náv‘těvníků. Velice nás potě‘il takový ohlas a ve‘keré dotazy i přípomínky jsme se vždy snažili s maximální přesností zodpovědět.
V pří‘tím roce pro Vás plánujeme několik změn, které se budou týkat předev‘ím interaktivity a zjednodu‘ení navigace na serveru. Budeme rádi, když se s námi i nadále budete podílet na zlep‘ování na‘eho serveru.

Hodně nových obchodních příležitostí v roce 2011 přeje server, Doprava v Praxi!
image003
Latest News
1.1.2010 jsme pro Vás spustili nový a unikátní logistický diskusní portál, kde naleznete nejen novinky na trhu, poptávky, nabídky, ale můžete se také přímo poradit s logistickými společnostmi, které zodpoví v‘echny Va‘e otázky. Vstupte zdarma do nové sféry logistiky a dopravy ...


banner.bmp, 170kB


Dopravní kamery - online anglicka-skretova

vtip týdne 15.jpg, 20kBbanner.bmp, 170kB


Nepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Auto‘kola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů leti‘ť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
ADR
INCOTERMS
Nově přidáno
Spedice
Dohoda AETR
Bodový systém
Počet obyvatel dle států
Kódy států a světových měn
Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
Počasí
Předpověď počasí
Počasí - Satelit
mýto ve Francii
Autolékárnička 2011
mýto v Nizozemí
mýto v Belgii
mýto v Lucemburku
Světový čas, přehledně on-line
Katalog logistických a dopravních stránek
Odkazy:
Bezpečnostní agentura - ADRA GROUP s.r.o.
Zákony on-line - ZÁKON V PRAXIsidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. All Rights Reserved.    Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy