REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
toplogo
toright
 


Mýtné / palubní jetnotka premid


Elektronický mýtný systém

Vozidla, která podléhají mýtnému , jsou povinně vybavena malým elektronickým zařízením - jednotkou premid - které komunikuje s mýtným systémem.Distribuční místo premid point

Uživatel zde může získat a zaregistrovat palubní jednotku premid pro platbu předem (pre-pay). Platba předem se může uskutečnit prostřednictvím hotovosti nebo platebními či tankovacími kartami. Palubní jednotka premid bude oprávněnému uživateli poskytnuta ihned po registraci vozidla do systému elektronického mýtného a po složení kauce ve výši dané prováděcími předpisy a obchodními podmínkami provozovatele mýtného systému. Distribuční místa premid point jsou umístěna na zpoplatněných komunikacích nebo v jejich blízkosti, a na vybraných hraničních přechodech a jsou určena zejména pro poskytování služeb řidičům na cestách.
Předběžná registrace v režimu platby následné (post-pay)


Cena pořízení

Předplacenou palubní jednotku lze pořídit na některém z 250 distribučních míst (zpravidla na čerpacích stanicích) proti vratné záloze 1550,- Kč. Musíte předložit doklady potřebné k řízení vozidla. Tuto jednotku musíte předem nabít částkou nejméně 500,- Kč a udržovat na ní předplacený kredit.
Jednotky placené na fakturu se vydávají ke smlouvě uzavřené prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet nebo některého z 15 kontaktních míst. Musíte předložit doklady potřebné k uzavření smlouvy. Vedle tankovací karty lze také smlouvu uzavřít na bankovní záruku. Tyto jednotky se nenabíjejí a faktura se platí až následně v zúčtovacích obdobích.


Kontaktní místo premid point

Uživatel zde může získat a zaregistrovat palubní jednotku premid jak buď pro platbu předem (pre-pay), nebo pro platbu následnou (post-pay). Jedině zde lze uzavřít smlouvu pro platbu následnou (post-pay). Jednotku premid může Uživatel získat ihned po ověření údajů a registraci do systému elektronického mýtného . Kontaktní místa premid point jsou umístěna většinou v krajských městech České republiky. Jsou určena především pro poskytování služeb dopravním společnostem a speciálně zaškolený personál zde poskytne pomoc v českém, slovenském, anglickém, německém a ruském jazyku.Předběžná registrace v režimu platby následné (post-pay)

Je doporučeno, aby uživatelé v co největší míře využili možnosti předběžné registrace do systému elektronického mýtného. Předběžně se bude možné registrovat přes internetový portál www.premid.cz, na všech kontaktních místech premid point nebo telefonicky na zákaznické lince. Předběžná registrace zkrátí proces vlastní registrace a výdeje palubních elektronických jednotek premid.Registrace

Před vjezdem na zpoplatněnou komunikaci musí být vozidlo zaregistrováno, složena kauce, vydána a správně nainstalována palubní elektronická jednotka Registrace vozidla závisí na zvoleném platebním režimu. Pro registraci v režimu předplatného pre-pay (platba předem) je třeba předem vyplnit jednoduchý registrační formulář, který je dostupný na distribučních nebo kontaktních místech. Smlouvy o registraci pro platbu následnou (post-pay) budou dostupné na portálu www.premid.cz nebo na kontaktních místech, premid point.

Před každou jízdou prověřte:
 • Nastavení základní kategorie vozidla (bez přívěsu nebo návěsu) se provádí při registraci dle údajů v technickém průkazu vozidla a nelze ji uživatelsky měnit.
 • Nastavení počtu náprav provádí řidič vozidla podle aktuálního počtu náprav vozidla včetně připojených přívěsů a návěsů, včetně náprav ve zdvižené poloze.
 • Změna nastavení počtu náprav se provádí stiskem tlačítka na palubní jednotce premid po dobu delší než 2 sekundy. Stisk se opakuje, dokud není nastaven správný počet náprav potvrzený krátkým zablikáním příslušného ukazatele (2; 3; 4).
 • Za správně nastavený počet náprav je zodpovědný řidič vozidla.

  Deaktivace palubní jednotky při převozu

  Pouze převážené palubní jednotky musí být uživatelem uloženy do ochranného obalu, který obdrží při jejím výdeji, a který zabrání nežádoucímu předpisu mýta. V opačném případě se předepsané mýtné nevrací.


  Změna údajů

  Při registraci je aktivována palubní jednotka premid a jsou do ní nahrány registrační údaje, které nelze měnit. Měnit lze jen počet náprav způsobem uvedeným v Návodu k použití palubní jednotky premid a toto nastavení je řidič povinen zkontrolovat vždy před vjezdem na zpoplatněnou komunikaci, jinak se vystavuje významnému postihu.


  Vrácení palubní jednotky premid

  Palubní jednotku premid je možné vrátit na libovolném distribučním nebo kontaktním místě premid point. V předplaceném režimu (pre-pay) bude uživateli po ověření totožnosti vrácena kauce a zůstatek kreditu. Kauce a zůstatek kreditu budou vráceny vždy způsobem, kterým byly zaplaceny (karta, hotovost). Za jednu premid jednotku bude vrácena vždy pouze částka do výše 5000,-Kč za kredit + 1550,- Kč za kauci. Vyšší částky v hotovosti budou vráceny na účet provozovatele vozidla na základě písemné žádosti. V režimu následné platby (post–pay) bude kauce vrácena způsobem sjednaným ve smlouvě.


  Poškození palubní jednotky premid

  Palubní jednotka premid nesmí být poškozena nebo otevřena. V takovém případě nebude kauce vrácena a jednotka bude zablokována. Nelze-li palubní jednotku premid přečíst, nebude v předplaceném režimu (pre-pay) vrácen zůstatek kreditu. V žádném případě nesmí být poškozeny identifikační údaje uvedené na jednotce.


  Ztráta

  Ztrátu palubní jednotky je doporučeno ve vlastním zájmu uživatele nahlásit co nejdříve na distribučním nebo kontaktním místě premid point nebo v zákaznickém telefonním centru. Do 5 minut od prokazatelného nahlášení ztráty bude palubní jednotka zablokována. Další postup je stanoven ve všeobecných obchodních podmínkách provozovatele systému.


  Nález

  Nalezenou palubní jednotku lze vrátit na libovolném distribučním nebo kontaktním místě premid point. Pokud však uživatel nalezne palubní jednotku na něj registrovanou poté, co byla nahlášena její ztráta, je povinen ji vrátit na výše uvedených místech. Uživateli bude vrácena kauce a případný kredit bude převeden na jednotku novou.


  Propadnutí

  Nepoužívaná palubní jednotka premid, která není dlouhou dobu používána (žádné dobíjení a žádné transakce), je zablokována.
  Zdroj informací: Ředitelství silnic a dálnic ČR a Kapsch Telematic Servises spol. s r.o.
 • image003
  Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
  který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
  KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ


  NAŠI PARTNEŘI:


  Sdružení automobilových dopravců


  Internetový dopravní magazín


  logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
  Dopravní kamery - online anglicka-skretova

  Obrázek týdne:
  -
  Nepřehlédněte:
  diety 2012
  členské země EU
  Autoškola - online testy
  státní svátky
  specifikace kontejnerů
  seznam IATA kódů letišť
  omezení jízd kamionů
  Karnet ATA
  seznam IATA kódů aerolinií
  specifikace kamionů
  mýto v České republice
  mýto na Slovensku
  mýto v Chorvatsku
  mýto v Německu
  mýto v Rakousku
  mýto v Polsku
  mýto v Itálii
  mýto ve Francii
  mýto v Nizozemí
  mýto v Belgii
  mýto v Lucembursku
  ADR
  INCOTERMS
  Dálniční známky
  Telefonní předvolby ve světě
  Výstavy a veletrhy
  Nově přidáno
  Ceny benzínu
  Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
  US_paleta
  EUR_paleta
  Počet obyvatel dle států
  Kódy států a světových měn
  Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
  Počasí
  Předpověď počasí
  Počasí - Satelit
  Autolékárnička 2011
  Světový čas, přehledně on-line
  Katalog logistických a dopravních stránek

  Odkazy:
  Truck v Praxi - server o nákladních vozech
  Sklady v Praxi - server o skladování
  Autodíly Brno
  Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
  Autopůjčovna Mělník


  sidebg2
  © Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
     Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy