REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
 


Zákon o mýtném

Sazby – rok 2011


(zpět)

Aktuální úprava zákona o mýtném


406/2010 Sb.

N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y


ze dne 9. prosince 2010kterým se mění zákon c. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisu, zákon c. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona c. 171/1991 Sb., o působnosti orgánu Ceské republiky ve věcech prevodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon c. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona c. 168/1999 Sb., o pojištení odpovednosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o pojištení odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona c. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona c. 347/2009 Sb.
Cl. I
V čl. V zákona c. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších predpisu, zákon c. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona c. 171/1991 Sb., o působnosti orgánu České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon c. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona c. 168/1999 Sb., o pojištení odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o pojištení odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona c. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se slova „ , cl. II bodu 1 poslední věty, cl. II bodu 2“ zrušují a slova „1. ledna 2011“ se nahrazují slovy „1. ledna 2016“.

Cl. II
Přechodné ustanovení
Platnost kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2015 nebo na jeden měsíc nebo na deset dnů končí posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku, nejpozději dnem 1. února 2016.

ČÁST DRUHÁ

ÚCINNOST
Cl. III
Tento zákon nabývá úcinnosti dnem 1. ledna 2011.
Aktuální sazby mýtného naleznete na stránce: Mýtné v České republice
image003
Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ


NAŠI PARTNEŘI:


Sdružení automobilových dopravců


Internetový dopravní magazín


logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
Dopravní kamery - online anglicka-skretova

Obrázek týdne:
-
Nepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Autoškola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů letišť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
mýto ve Francii
mýto v Nizozemí
mýto v Belgii
mýto v Lucembursku
ADR
INCOTERMS
Dálniční známky
Telefonní předvolby ve světě
Výstavy a veletrhy
Nově přidáno
Ceny benzínu
Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
US_paleta
EUR_paleta
Počet obyvatel dle států
Kódy států a světových měn
Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
Počasí
Předpověď počasí
Počasí - Satelit
Autolékárnička 2011
Světový čas, přehledně on-line
Katalog logistických a dopravních stránek

Odkazy:
Truck v Praxi - server o nákladních vozech
Sklady v Praxi - server o skladování
Autodíly Brno
Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
Autopůjčovna Mělník


sidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
   Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy