REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
topleft toplogo
toprightSvátky na Slovensku | Svátky v Německu | Svátky v Rakousku | Svátky v Polsku | Svátky v Itálii | Svátky ve Francii | Svátky ve Španělsku | Svátky v Belgii | Svátky ve Švýcarsku | Svátky v Bulharsku | Svátky v Dánsku | Svátky v Estonsku | Svátky v Litvě | Svátky v Lotyšsku | Svátky ve Finsku
| Svátky v Irsku | Svátky na Kypru | Svátky v Lucembursku | Svátky v Maďarsku | Svátky na Maltě | Svátky v Nizozemí | Svátky v Portugalsku | Svátky v Řecku | Svátky ve Slovinsku | Svátky ve Švédsku | Svátky ve Velké Británii | Svátky v Rumunsku | Svátky v Chorvatsku | Svátky na Ukrajině | Svátky v Rusku |

Česká republika

Státní svátky ČR 2014

Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku v týdnu.
Omezení jízd kamionů ve státní svátky a ostatní svátky: omezení jízd kamionů


01. 01. 2014 Den obnovy samostatného českého státu státní a ostatní svátek
01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
08. 05. 2014 Den vítězství státní svátek
05. 07. 2014 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje státní svátek
06. 07. 2014 Den upálení mistra Jana Husa státní svátek
28. 09. 2014 Den české státnosti státní svátek
28.10. 2014 Den vzniku samostatného československého státu státní svátek
17.11. 2014 Den boje za svobodu a demokracii státní svátek
24.12. 2014 Štědrý den ostatní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční ostatní svátek


Slovensko

Státní svátky Slovensko 2014

Veškeré státní svátky a další uvedené svátky jsou dny pracovního klidu.
Omezení jízd kamionů ve státní svátky a ostatní svátky: omezení jízd kamionů


01. 01. 2014 Den vzniku Slovenské republiky státní svátek
06. 01. 2014 Zjevení Pána / Tři králové/ Vánoční svátek pravoslavných křesťanů ostatní svátek (DPK)
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek (DPK)
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek (DPK)
01. 05. 2014 Svátek práce ostatní svátek (DPK)
08. 05. 2014 Den vítězství nad fašismem ostatní svátek (DPK)
05. 07. 2014 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje státní svátek
29. 08. 2014 Výroční SNP státní svátek
01. 09. 2014 Den Ústavy Slovenské republiky státní svátek
15. 09. 2014 Panna Maria Sedmibolestná ostatní svátek (DPK)
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek (DPK)
17.11. 2014 Den boje za svobodu a demokracii státní svátek
24.12. 2014 Štědrý den ostatní svátek (DPK)
25.12. 2014 První svátek vánoční ostatní svátek (DPK)
26.12. 2014 Druhý svátek vánoční /Sv. Štěpána ostatní svátek (DPK)


Německo

Státní svátky Německo 2014Veškeré státní i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.
Omezení jízd kamionů ve státní svátky a ostatní svátky: omezení jízd kamionů


01. 01. 2014 Nový rok Všechny spolkové země
06. 01. 2014 Tři králové Bádensko-Württembersko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko
18. 04. 2014 Velký pátek Všechny spolkové země
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí Všechny spolkové země
01. 05. 2014 Svátek práce Všechny spolkové země
29. 05. 2014 Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny spolkové země
09. 06. 2014 Svatodušní pondělí Všechny spolkové země
19. 06. 2014 Boží tělo (Corpus Cristi) Bádensko-Württembersko,Bavorsko,Hesensko,Severní Porýní-Vestfálsko,Porýní-Falcko,Sársko,Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie Sársko,Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem
03.10. 2014 Den sjednocení Všechny spolkové země
31.10. 2014 Den reformace Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany,Sasko, Sasko-Anhaltsko,Duryňsko
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ,Bádensko-Württembersko,Bavorsko,Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko,Porýní-Falcko
19.11. 2014 Den pokání a modliteb Sasko
24.12. 2014 Štědrý den Všechny spolkové země
25.12. 2014 1. svátek vánoční  Všechny spolkové země
26.12. 2014 2. svátek vánoční Všechny spolkové země
31.12. 2014 Silvestr Všechny spolkové zeměRakousko

Státní svátky Rakousko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.
Omezení jízd kamionů ve státní svátky a ostatní svátky: omezení jízd kamionů


01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
06. 01. 2014 Tři králové ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
29. 05. 2014 Nanebevzetí Ježíše Krista ostatní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
09. 06. 2014 Svatodušní pondělíostatní svátek
19. 06. 2014 Boží tělo ostatní svátek
15. 08 2014 Nanebevzetí Panny Marie statní svátek
10.10. 2014 Korutanské referendum státní svátek (jen Korutany)
26.10. 2014 Den státnosti Rakouska státní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
08.12. 2014 Neposkvrněné početí Panny Marie ostatní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční ostatní svátek

Polsko

Státní svátky Polsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.
Omezení jízd kamionů ve státní svátky a ostatní svátky: omezení jízd kamionů


01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
06. 01. 2014 Tři králové ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
03. 05. 2014 Den Ústavy státní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
19. 06. 2014 Boží tělo ostatní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie ostatní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
11.11. 2014 Svátek nezávislosti státní svátek
25.12. 2014 První svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 Druhý svátek vánoční /Sv. Štěpán ostatní svátek

Itálie

Státní svátky Itálie 2014


Veškeré státní svátky jsou dny pracovního klidu. Výjimku tvoří svátky v autonomních oblastech, většinou když tento svátek přijde na víkend, je následující pondělí pracovní volno.
Omezení jízd kamionů ve státní svátky a ostatní svátky: omezení jízd kamionů

01. 01. 2014 Nový rok všechny regiony státní svátek
06. 01. 2014 Tři králové všechny regiony ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle všechny regiony ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí všechny regiony ostatní svátek
25. 04. 2014 Den osvobození všechny regiony státní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce všechny regiony státní svátek
02. 06. 2014 Založení Italské republiky všechny regiony státní svátek
24. 06. 2014 Svátek sv. Jana Florencie, Janov, Turín ostátní svátek
29. 06. 2014 Svátek sv. Petra Řím ostátní svátek
11. 07. 2014 Svátek sv. Rosalie Palermo ostatní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie všechny regiony ostatní svátek
19. 09. 2014 Svátek sv. Gennara Neapolostatní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých všechny regiony ostatní svátek
07.12. 2014 Svátek Sv. Ambrose Miláno ostatní svátek
08.12. 2014 Neposkvrněné početí Panny Marie všechny regiony ostatní svátek
25.12. 2014 Vánoce všechny regiony ostatní svátek
26.12. 2014 Svátek Sv. Štěpána všechny regiony ostatní svátek


Svátky ještě slaví italská města - 2.7.2014 Sienna, 16.8.2014 Terst, 4.10.2014 Florencie, 3.11.2014 Boloňa, 6.12.2014 Bari.


Francie

Státní svátky Francie 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní svátek
18. 04. 2014 Velký pátekostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
08. 05. 2014 Fete de la Victoire 1945 (Den vítězství)státní svátek
29. 05. 2014 Nanebevzetí Ježíše Krista ostatní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
09. 06. 2014 Svatodušní pondělí ostatní svátek
14. 07. 2014 Den pádu Bastily státní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie ostatní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
11.11. 2014 Den klidu zbraní - konec 1. světové války státní svátek
25.12. 2014 Vánoce, Den narození Páně ostatní svátek
26.12. 2014 Svátek Sv. Štěpána ostatní svátek

Španělsko

Státní svátky Španělsko 2014


Ve Španělsku jsou převážně pevné státní svátky. Pohyblivé svátky jsou pouze velikonoce. Výjimku tvoří autonomní oblast v Madridu, kde slaví některé svátky navíc a v případě, že tyto svátky vyjdou na nědeli většinou je následující pondělí volné.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
06. 01. 2014 Tři králové ostatní svátek
28. 01. 2014 Národní svátek -jen pro oblast Andalusia ostatní svátek
6. 1. 2012 Tři králové ostatní svátek
01. 03. 2014 Baleárské ostrovy ostatní svátek
19. 03. 2014 San José (Den otců) ostátní svátek (Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, Valenciana)
17. 04. 2014 Zelený čtvrtek ostatní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
02. 05. 2014 Fiesta de la Communidad (slaví pouze v Madridu)ostátní svátek
15. 05. 2014 San Isidro (slaví pouze v Madridu) státní svátek
30. 05. 2014 Den Kanárských ostrovůstátní svátek
07. 06. 2014 Corpus Cristi (slaví pouze v Madridu) státní svátek
25. 07. 2014 Svátek sv.Jakuba patrona Špaňelska státní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie státní svátek
12.10. 2014 Kolumbův den/ Národní svátek / den španělského společenství státní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
09.11. 2014 Almudena (slaví pouze v Madridu) státní svátek
06.12. 2014 Den ústavy státní svátek
08.12. 2014 Neposkvrněné početí Panny Marie ostatní svátek
25.12. 2014 Vánoce / Narození Krista ostatní svátekBelgie

Státní svátky Belgie 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok všechny regiony státní a ostatní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek všechny regiony ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle všechny regiony ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí všechny regiony ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce všechny regiony státní svátek
08. 05. 2014 Svátek regionu Brusel jen region Brusel ostatní svátek
29. 05. 2014 Nanebevzetí Ježíše Krista všechny regiony ostatní svátek
08.06. 2014 Svatodušní neděle všechny regiony ostatní svátek
09.06. 2014 Svatodušní pondělí všechny regiony ostatní svátek
11. 07. 2014 Svátek Vlámského společenství držen ve Flandrech státní svátek
21. 07. 2014 Státní svátek všechny regiony státní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie všechny regiony ostatní svátek
27. 09. 2014 Svátek Francouzského společenství valonský regionu státní svátek
01.11. 2014 Svátek všech svatých všechny regiony ostatní svátek
11.11. 2014 Den příměří – konec 1. svět. války všechny regiony státní svátek
15.11. 2014 Den dynastie v německy mluvícím regionu státní svátek
25.12. 2014 Vánoce všechny regiony ostatní svátek
26.12. 2014 Svátek Sv. Štěpána všechny regiony ostatní svátek

Švýcarsko

Státní svátky Švýcarsko 2014


Kromě státních svátků má Švýcarsko také řadu křesťanských svátků. Státní svátky se liší podle kantonů.

01. 01. 2014 Nový rok celé Švýcarsko státní a ostatní svátek
02. 01. 2014 Berchtoldstag kantony: AG (částečně), BE, FR, GL, JU, LU, NE, OW, SH, SO, TG, VD, ZG, ZH ostatní svátek
06. 01. 2014 Epifanie GR (partly), SZ, TI, UR, LU ostatní svátek
01. 03. 2014 Den republiky pouze Neuchâtel státní svátek
19. 03. 2014 Den Svatého Josefa katolické kantony – GR (částečně), LU (částečně), NW, SO (částečně), SZ, TI, UR, VS křesťanský svátek
06. 04. 2014 Velký pátek celé Švýcarsko mimo kantony TI a VS státní svátek
08. 04. 2014 Velikonoční neděle celé Švýcarsko mimo kanton VS státní svátek
09. 04. 2014 Velikonoční pondělí celé Švýcarsko mimo kanton VS státní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce kantony: BL, BS, FR (částečně), JU, LU (částečně), SH, SO (částečně), TG, TI, ZH ostatní svátek
29. 05. 2014 Nanebevzetí Ježíše Krista celé Švýcarsko státní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle celé Švýcarsko křesťanský svátek
09. 06. 2014 Svatodušní pondělí celé Švýcarsko křesťanský svátek
07. 06. 2014 Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo) katolické kantony – AG (částečně), AI, FR (částečně), GR (částečně), JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG křesťanský svátek
29. 06. 2014 Svatý Petr a Pavel kantony : GR (částečně), TI státní svátek
01. 08. 2014 Státní svátek Švýcarska celé Švýcarsko státní svátek
15. 8. 2014 Nanebevzetí Panny Marie katolické kantony – AG (částečně), AI, FR (částečně), GR (částečně), JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG křesťanský svátek
09. 08. 2014 Jeune Genevois pouze GE státní svátek
06. 09. 2014 Švýcarský federální půst pouze GEostatní svátek
16. 09. 2014 Švýcarský federální půst celé Švýcarsko mimo kanton GE ostatní svátek
17. 09. 2014 Švýcarský federální půst pouze v Bern, Neuchâtel, Vaud ostatní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých Katolické kantony – AG (částečně), AI, FR (částečně), GL, GR (částečně), JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG ostatní svátek
08.12. 2014 Neposkvrněné početí katolické kantony – AG (částečně), AI, FR (částečně), GR (částečně), LU, NW, OW, SO (částečně), SZ, TI, UR, VS, ZG ostatní svátek
25.12. 2014 Vánoce celé Švýcarsko ostatní svátek
26.12. 2014 Svátek Sv. Štěpána celé Švýcarsko mimo kantony GE, JU, VD, VS, NE ostatní svátek
31.12. 2014 Silvestr celé Švýcarskoostatní svátek


*Přehled švýcarských kantonů : Basilej, Bern, Centrální Švýcarsko, Curych, Fribourg, Graubünden, Mittelland, Neuchâtel, Ticino, Valais, Východní Švýcarsko, Ženeva, Lichtenštejnsko.

zdroj informací: www.svycarsko.comBulharsko

Státní svátky Bulharsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátkyjsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
03. 03. 2014 Osvobození Bulharska od osmanské armády státní svátek
8. 4. 2012 Velikonoční neděle státní a ostatní svátek
15. 04. 2014 Ortodoxní velikonoce státní a ostatní svátek
16. 04. 2014 Ortodoxní velikonoce státní a ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
06. 05. 2014 Sv. Jiří / Den bulharské armády státní svátek
24. 05. 2014 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ostatní svátek
06. 09. 2014 Den sjednocení Východní Rumelie s Bulharským knížectvím státní svátek
22. 09. 2014 Den nezávislosti Bulharsko státní svátek
01.11. 2014 Den národních buditelů  státní svátek
24.12. 2014 Štědrý den ostatní svátek
25.12. 2014 Vánoce ostatní svátek
26.12. 2014 Den Svatého Štěpána ostatní svátek
31.12. 2014 Silvestr ostatní svátek

Dánsko

Státní svátky Dánsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

- - - - - -
01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
09. 04. 2014 výročí okupace Dánska ostatní svátek
17. 04. 2014 Zelený čtvrtek ostatní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
05. 05. 2014 výročí osvobození Dánska státní svátek
16. 05. 2014 Velký modlitební den státní svátek
29. 05. 2014 Nanebevzetí Ježíše Krista ostatní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
09. 06. 2014 Svatodušní pondělí ostatní svátek
05. 06. 2014 Den ústavy Dánsko státní svátek
24.12. 2014 Štědrý den ostatní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční ostatní svátek
31.12. 2014 Silvestr ostatní svátek
Svátky (pracovní dny, kdy zaměstnavatel může udělit částečné, např. půldenní, volno):
Estonsko

Státní svátky Estonsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
24. 02. 2014 Den samostatnosti Estonska (1918)státní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce/Svátek jara státní svátek
06.06. 2014 Svatodušní svátky státní svátek
23. 06. 2014 Den vítětství státní svátek
24. 06. 2014 Sv. Jan státní svátek
20. 08. 2014 Den znovuzískání samostatnosti Estonska státní svátek
24.12. 2014 Štědrý den ostatní svátek
25.12. 2014 1.svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2.svátek vánoční ostatní svátek

Litva

Státní svátky Litva 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
16. 02. 2014 Den obnovení státu Litva státní svátek
11. 03 2014 Den obnovení nezávislosti Litvy státní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
04. 05. 2014 Den matky státní svátek
01. 06. 2014 Den otce státní svátek
24. 06. 2014 Sv. Jan ostatní svátek
06. 07. 2014 Den státu státní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie ostatní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
24.12. 2014 Štědrý den ostatní svátek
25.12. 2014 1.svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2.svátek vánoční/Sv. Štěpána ostatní svátek

Lotyšsko

Státní svátky Lotyšsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
04. 05. 2014 Den obnovení lotyšské nezávislosti státní svátek
08. 05. 2014 porážka fašismu státní svátek
23. 06. 2014 Lígo (letní slunovrat) ostatní svátek
24. 06. 2014 Jánis (letní slunovrat)ostatní svátek
18.11. 2014 Den vyhlášení nezávislé Lotyšské republiky státní svátek
24.12. 2014 Štědrý den ostatní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční ostatní svátek
31.12. 2014 Silvestr ostatní svátek

Finsko

Státní svátky Finsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 10. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
06. 01. 2014 Tři králové ostatní svátek
19. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
29. 05. 2014 Nanebevstoupení Páně ostatní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
23. 06. 2014 letní slunovrat ostatní svátek
24. 06. 2014 Sv. Janostatní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
06.12. 2014 Den nezávislosti státní svátek
24.12. 2014 Štědrý den ostatní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční/Sv. Štěpána ostatní svátek

Irsko

Státní svátky Irsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
17. 03. 2014 Svatého Patrika všechny regiony státní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek všechny regiony ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle všechny regiony ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí všechny regiony ostatní svátek
05. 05. 2014 "Májový den" všechny regiony státní svátek
26. 05. 2014 Jarní státní svátek jen v Severním Irsku státní svátek
02. 06. 2014 Svátek jara jen Irská republika ostatní svátek
14. 07. 2014 Den oranžistů jen v Severním Irsku státní svátek
25. 08. 2014 Srpnový státní svátek jen Irská republika státní svátek
27.10. 2014 Říjnový Státní svátek jen Irská republika státní svátek
25.12. 2014 Boží hod vánoční všechny regiony ostatní svátek
26.12. 2014 Sv. Štěpán všechny regiony ostatní svátek

Kypr

Státní svátky Kypr 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
06. 01. 2014 Tři králové ostatní svátek
25. 03. 2014 Den řecké nezávislosti státní svátek
01. 04. 2014 Národní den kyperských Řeků státní svátek
21. 4. 2012 Den boje za nezávislost Kypru státní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
08. 06 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
09.06 2014 Svatodušní pondělí ostatní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie/výročí turecké invaze ostatní svátek
01.10. 2014 Den nezávislosti Kypru státní svátek
28.10. 2014 Den odmítnutí Italského ultimata a odporu proti invazi fašistům státní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční ostatní svátek

Lucembursko

Státní svátky Lucembursko 2014


*Státní i ostatní svátky v Lucembusko, které připadají na sobotu, nebo neděli mohou být nahrazeny v týdnech následujích. Dle lucembruského zákoníku práce, den nahrazení státního svátku stanoví zaměstnavatelé a to do tří měsíců od daného data.

** Spestřením tohoto svátku je tzv. "Braderie". Což znamená, že v hlavním městě každý obchodník, vystaví své zboží ráno na ulici a významně sníží ceny veškerého zboží.


01.01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
15.02. 2014 Karneval ostatní svátek
18.04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20.04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21.04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01.05. 2014 Svátek práce státní svátek
29.05. 2014 Nanebevstoupení Páně ostatní svátek
08.06 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
09.06. 2014 Svatodušní pondělí ostatní svátek
23.6. 2014 Státní svátek Lucemburska státní svátek
15.8. 2014 Nanebevzetí Panny Marie ostatní svátek
30.8. 2014 "Luxembourg Fete" ostatní svátek
01.11. 2012 Svátek Všech svatých ostatní svátek
02.11. 2012 Dušičky ostatní svátek
25.12. 2012 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2012 2. svátek vánoční/Sv. Štěpán statní svátek

Maďarsko

Státní svátky Maďarsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
15. 03. 2014 Den boje za svobodu státní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
09. 06. 2014 Svatodušní pondělí ostatní svátek
20. 08. 2014 Založení Maďarského státu státní svátek
23.10. 2014 Povstání proti komunistickému režimu 1956/vyhlášení Maďarské republiky 1989státní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
02.11. 2014 Dušičky ostatní svátek
24.12. 2014 Štědrý den ostatní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční ostatní svátek
31.12. 2014 Silvestr ostatní svátek

Malta

Státní svátky Malta 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
10. 02. 2014 Ztroskotání Sv. Pavla státní svátek
19. 03. 2014 Den Sv. Josefa státní svátek
31. 03. 2014 Den svobody státní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
07. 06. 2014 "Sete Giugno" státní svátek
29. 06. 2014 Svatého Petra a Pavla ostatní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie ostatní svátek
08. 09. 2014 Svátek Panny Marie Vítězné státní svátek
21. 09. 2014 Den státnosti Malty státní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
08.12. 2014 Svátek neposkvrněného početí Panny Marie ostatní svátek
13.12. 2014 Den republiky státní svátek
25.12. 2014 Vánoce ostatní svátek

Nizozemsko

Státní svátky Nizozemí 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
30. 4. 2014 Den královny státní svátek
5. 5. 2014 Den osvobození státní svátek
29.05. 2014 Nanebevstoupení Páně ostatní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
09. 06. 2014 Svatodušní pondělí ostatní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční ostatní svátek

Portugalsko

Státní svátky Portugalsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
25. 04. 2014 Den svobody statní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle státní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí státní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
10. 06. 2014 Den Portugalska státní svátek
19. 06. 2014 "Boží tělo" státní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie ostatní svátek
05.10. 2014 Vyhlášení republiky státní svátek
01.11. 2014 Den Všech svatých ostatní svátek
01.12. 2014 Obnovení nezávislosti státní svátek
08.12. 2014 Neposkvrněné početí státní svátek
25.12. 2014 Vánoce ostatní svátek

Řecko

Státní svátky Řecko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

*Tento pohyblivý svátek se datuje zhruba 40 dní před Velikonocemi.


-
01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
06. 01. 2014 "Theofania" /obdoba Tří králů ostátní svátek
07. 01. 2014 Jan Křtitel ostátní svátek
03. 03. 2014 Čisté pondělí státní svátek
25. 03. 2014 Den Řecké nezávislosti státní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
25. 05. 2014 Jónský den /připojení Jónských ostrovů k Řecku státní svátek
09. 06. 2014 "Ducha svatého" - svatodušní svátky ostatní svátek
30. 06. 2014 Svátek svatých apoštolů ostatní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie ostatní svátek
14. 09. 2014 Svátek nalezení pravého kříže ostatní svátek
27.10. 2014 Den státní vlajky státní svátek
28.10. 2014 Státní svátek - Den "OCHI" státní svátek
08.11. 2014 Národní den Kréty ostatní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční ostatní svátek

Slovinsko

Státní svátky Slovinsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
2. 1. 2012 Nový rok státní a ostatní svátek
08. 02. 2014 Prešeren státní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
27. 04. 2014 Den odporu proti okupaci státní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
02. 05. 2014 Svátek práce (SI) státní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
09. 06. 2014 Svatodušní pondělí ostatní svátek
25. 06. 2014 Den státnosti Slovinsko státní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie ostatní svátek
31.10. 2014 Den reformace státní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční / Den nezávislosti státní svátek

Švédsko

Státní svátky Švédsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
05. 01. 2014 neděle Předvečer Tří králů ostatní svátek
06. 01. 2014 Tři králové ostatní svátek
18. 04. 204 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikonoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
29. 05. 2014 Nanebevstoupení páně ostatní svátek
06. 06. 2014 státní svátek Švédského království státní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
20. 06. 2014 Předvečer slunovratu ostatní svátek
21. 06. 2014 Letní slunovrat státní svátek
24. 06. 2014 Sv.Jan ostatní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
24.12. 2014 Štedrý den ostatní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2. svátek vánoční ostatní svátek
31.12. 2014 Silvester ostatní svátek


Velká Británie

Státní svátky Velká Británie 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

Ve Velké Británie opět platí, že pokud státní svátek vychází na sobotu,nebo neděli dnem pracovního klidu je pondělí v následujícím týdnu.


01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
17. 03. 2014 Svatého Patrika ostátní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikonoční pondělí ostatní svátek
22. 04. 2014 Velikonoční úterý ostatní svátek
29. 04. 2014-02.05.2014 "May day" státní svátek
05. 05. 2014 Early May Bank Holiday státní svátek
17. 05. 2014 "Victoria day" státní svátek
26. 05. 2014 Spring Bank Holiday státní svátek
25. 08. 2014 Summer Bank Holiday státní svátek
01.12. 2014 St Andrew's Day ostatní svátek
26.12. 2014 Vánoce ostatní svátek
27.12. 2014 "Boxing Day" ostatní svátekRumunsko

Státní svátky Rumunsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
02. 0l. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
08. 06. 2014 Svatodušní neděle ostatní svátek
09. 06. 2014 Svatodušní pondělí ostatní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie státní svátek
01.12. 2014 Státní svátek Rumunska státní svátek
25.12. 2014 1. svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2014 2.svátek vánoční ostatní svátekChorvatsko

Státní svátky Chorvatsko 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
06. 0l. 2014 Epiphany ostatní svátek
18. 04. 2014 Velký pátek ostatní svátek
20. 04. 2014 Velikoční neděle ostatní svátek
21. 04. 2014 Velikoční pondělí ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
30. 05. 2014 Sabor - Den chorvatského parlamentu státní svátek
19. 06. 2014 Corpus Christi státní svátek
22. 06. 2014 Den boje proti fašismu státní svátek
25. 06. 2014 Den státnosti státní svátek
05. 08. 2014 Den vítězství a díkůvzdání státní svátek
15. 08. 2014 Nanebevzetí Panny Marie státní svátek
08.10. 2014 Den nezávislosti státní svátek
01.11. 2014 Svátek Všech svatých ostatní svátek
25.12. 2012 1.svátek vánoční ostatní svátek
26.12. 2012 2.svátek vánoční ostatní svátekUkrajina

Státní svátky Ukrajina 2014


Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.

01. 01. 2014 Nový rok státní a ostatní svátek
02. 01. 2014 Novoroční svátky státní a ostatní svátek
03. 01. 2014 Novoroční svátky státní a ostatní svátek
04. 01. 2014 Novoroční svátky státní a ostatní svátek
05. 01. 2014 Novoroční svátky státní a ostatní svátek
06. 0l. 2014 Novoroční svátky ostatní svátek
07. 01. 2014 Orodoxní vánoce státní a ostatní svátek
08. 01. 2014 Orodoxní vánoce státní a ostatní svátek
09. 01. 2014 Orodoxní vánoce státní a ostatní svátek
14. 01. 2014 Den sv.Vasyľa-příchod nového roku státní a ostatní svátek
22. 01. 2014 Den sjednocení Ukrajiny státní a ostatní svátek
08. 03. 2014 Mezinárodní den žen státní a ostatní svátek
21.04. 2014 Velikonoční pondělí státní a ostatní svátek
01. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
02. 05. 2014 Svátek práce státní svátek
09. 05. 2014 Den vítězství státní svátek
27. 05. 2014 Den Kyjeva regionální svátek
28. 06. 2014 Den Ústavy Ukrajiny státní svátek
23. 08. 2014 Den Charkova regionální svátek
24. 08. 2014 Den Nezávislosti Ukrajiny ostatní svátek
image003
Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ


NAŠI PARTNEŘI:


Sdružení automobilových dopravců


Internetový dopravní magazín


logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
Dopravní kamery - online anglicka-skretova

Obrázek týdne:
-
Nepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Autoškola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů letišť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
mýto ve Francii
mýto v Nizozemí
mýto v Belgii
mýto v Lucembursku
ADR
INCOTERMS
Dálniční známky
Telefonní předvolby ve světě
Výstavy a veletrhy
Nově přidáno
Ceny benzínu
Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
US_paleta
EUR_paleta
Počet obyvatel dle států
Kódy států a světových měn
Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
Počasí
Předpověď počasí
Počasí - Satelit
Autolékárnička 2011
Světový čas, přehledně on-line
Katalog logistických a dopravních stránek

Odkazy:
Truck v Praxi - server o nákladních vozech
Sklady v Praxi - server o skladování
Autodíly Brno
Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
Autopůjčovna Mělník


sidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
   Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy