topleft toplogo
topright

Novinky a zpravodajství z dopravyDalší novinky naleznete na: Námořní doprava - Letecká doprava - Truck - Železniční doprava - Auto-moto - SkladyALCHYMIE DESIGNU NOVÉHO CLIA

aktualizováno dne 12.7.2012

„Navrhovat krásná auta“
automobilová Je září roku 2009. Ve chvíli, kdy Laurens van den Acker přebírá funkci ředitele designu Renaultu, dostává od generálního ředitelství Renaultu překvapivě jednoduchý úkol: „Navrhovat krásná auta“. Nic víc. Avšak za tímto požadavkem, který vypadá až naivně, se skrývá velmi náročný úkol. Renault potřebuje zvýšit přitažlivost všech svých modelů. Jde o trvalé propojení s radostí a emocemi, které vytvoří hodnotu značky a budou spouštěčem nákupu.

Od roku 2000 zažívá Renault určitý paradox, pokud jde o styl a image. Na jedné straně existují skvělé koncepty vozidel a sériově vyráběná vozidla s typickým až avantgardním vzhledem, např. Avantime, Vel Satis nebo Mégane II. Tyto modely nepochybně vstupují do povědomí, nicméně u vyšších segmentů nepřinášejí obchodní úspěch. Na straně druhé existují stěžejní modely a zejména malá vozidla, která nabízejí podobný konvenční styl. To je příklad Twinga II a Clia III, která se podílejí na velkém objemu obchodu, ale usilují o dosažení statutu aspiračního vozidla, přičemž jejich vlastnosti by mu skutečně odpovídaly.

Přijmutí rizika kombinace zavedení image a maximální opatrnosti pro zajištění objemů obchodu nepřispívá k přehlednosti značky Renault, a to především v okamžiku urychlení jeho šíření v mezinárodním měřítku v roce 2009.

Laurens van den Acker při svém nástupu čelí velké výzvě. Potřebuje formalizovat plány, vytvořit vnitřní týmy, zviditelnit celý podnik a dát vnějšku pozitivní a silné signály. A to vše v rekordním čase.

K naléhavým a důležitým záležitostem patří náhradník Clia. Tento projekt, který má krycí název „X98“ a je pro Renault hlavní obchodní sázkou, v září 2009 výrazně pokročil. Již bylo stanoveno jeho uvedení na trh za tři roky a určují se hlavní zásady týkající se jeho architektury. Ještě je však potřeba dát mu styl odpovídající ambicím a vysokým kvalitám, které on a značka reprezentují. Jeho design musí odrážet novou strategii svůdnosti. Nové Clio musí přinášet nejen novou vizuální identitu, ale také vyjadřovat oživení designu Renaultu. Clio je již téměř dvacet let jedním ze stěžejních vozidel značky. Opakovaně se stává jedním z nejprodávanějších modelů Renaultu na světě.

Pohled do minulosti: určení konceptu
 • Vozidlo s délkou 4 m s výbavou vozidla vyššího segmentu
 • Studie zaměřené na potřeby a očekávání zákazníků segmentu B již ve velmi raném stádiu v roce 2008 jasně ukázaly, že Clio je pravděpodobně nejlepším možným základem pro své vlastní oživení. Především v oblasti rozměrů analýza profilů zákazníků segmentu B potvrzuje relevantnost vozidla soustředěného na délku 4 metrů. Tato hodnota vysoko nad průměrem v této kategorii se odůvodňovala původem a tužbami zákazníků. Poměr vozidel se zmenšeným objemem motoru v segmentu B zakoupených zákazníky pocházejícími z vyššího segmentu vzrostl během deseti let o 37 %. Tito zákazníci, kteří jsou zvyklí na rozměr a výbavu kompaktních rodinných vozidel, vyjádřili přirozeně vyšší úroveň očekávání než průměrnou. Naopak podíl zákazníků segmentu B vyšlých ze segmentu A stále klesal. A s ním důležitost a význam těchto majitelů malých městských vozidel zvyklých na menší rozměry a skromnější výbavu. Vozidlo segmentu B a zejména Clio se vlastně postupem času stalo hlavním vozidlem domácnosti. Vozidlo, které vyvine veškeré úsilí, aby zákazníci, kteří do něj vkládají svá očekávání, v něm nalezli veškeré služby vozidla vyššího segmentu, které prohlubuje odstup od standardních malých městských vozidel segmentu A.

 • Výjimečná 5dveřová verze se sportovním vzhledem verze 3dveřové
 • Jak napomoci obnovení platformy B týmem odpovědným za tento program – platformy, která vyšla z Aliance a plně odráží očekávání a potřeby zákazníků, pokud jde o prostornost, komfort, výkon na silnici a akustický výkon? Jak také vážně klást otázky ohledně relevantnosti třídveřové varianty řady? Odpovědi na některé otázky opět přinesl trh. První údaj, procento prodeje třídveřové verze, postupem času stále klesal a v roce 2009 představoval v Evropě pouhých 22 % prodeje Clia. A tato tendence postupně zesiluje. Jedním z důvodů ke koupi je estetika a výjimečnost sportovních verzí nebo vyšší kvalita, které kupujícího podněcují pro volbu třídveřové verze – výběr srovnatelný s volbou kupé. Ve všech případech požadavek odstranění zadních dveří kvůli vzhledu vede k upuštění od praktičnosti. Za těchto podmínek není jednoduché tyto meze skloubit. A kdyby řešení spočívalo ve vybavení pětidveřové verze skutečným profilem třídveřové verze?

 • A lákavý vzhled, hodně lákavý vzhled…
 • Současně průzkumy mezi zákazníky jasně ukázaly důležitost designu při výběru vozidla. Navíc kromě stylu i současné rozšiřování „prémiových“ nebo různě odstupňovaných nabídek v segmentu vyvolalo rostoucí zájem o výjimečnost a možnost si snadno vytvořit vozidlo ke svému obrazu.

  „Většina dotazovaných zákazníků vyjádřila přání, aby byla obnovena víceúčelová malá městská vozidla a logicky od Renaultu, který hraje významnou roli v segmentu B, hodně očekávají,“ říká stručně Marion Humeau, vedoucí oddělení studií řady B Renaultu. „Vzhledem k tomu, že design a image jsou převažujícími kritérii při koupi vozidla segmentu B, bylo nutné, aby nové Clio více prozkoumalo seznam atraktivních prvků a přitom zachovalo uznávanou dokonalost své výbavy“. Příslušenství, lákavé ceny, řízená spotřeba, spolehlivost? Ano, ale ještě je nutné to okořenit.

  Zaměření se na proporce
  Než byla určena architektura nového Clia, bylo vynaloženo značné úsilí v oblasti ideálních proporcí. Proto se tým designu pustil do přinejmenším originální činnosti. „Montovali jsme,“ usmívá se Antony Villain (v té době vedoucí designu nového Clia), „vzali jsme kusy vozidel existujících na trhu a začali jsme skládat siluety. Použili jsme části různých automobilů jako cihly, které se nám zdály, že by mohly určit zajímavé stylistické směry. Pak jsme různé sestavy zkoumali a testovali. Siluety, které z této hry náhodně vzešly, měly spíše sportovní profil, nízký a široký vzhled, vysokou linii karoserie, výrazný vnější obrys, zakulacenou zadní část, velká kola…“

  Pro jednoznačné zrealizování těchto pokynů použily týmy morfování, na základě profilu Clia III přepracovaly proporce a provedly výrazné změny, jako jsou např. zvětšená kola, vyšší obvodová linie karoserie, nižší světlá výška, dopředu vysunuté čelní sklo a výraznější vnější obrys. Toto morfování umožnilo všem účastníkům projektu, aby se jednoznačným, názorným a poučným způsobem dohodli na společném základě. Ali Kassai, ředitel programu A/B, sehrál významnou úlohu při hájení potřebných rozhodnutí, aby tak dosáhl očekávaných proporcí.

  Jak se všemi shromážděnými součástmi přejít ke konkrétní realizaci a převést tento směr na stylisticky promyšlený předmět?
  Rozvíjení tvořivosti
  Jsme na konci roku 2008, téměř jeden rok před nástupem Laurense van den Ackera. Kreativní workshop shromažďuje všechny významné účastníky projektu, tj. asi dvanáct účastníků z ředitelství produktu a designu. Cíl: stanovit specifikaci pro design, kdy týmy dospějí ke „společnému jazyku“. A neméně důležité je vytvořit příznivé podmínky, aby se ještě více upevnila spolupráce mezi všemi zúčastněnými, rozvíjet tvořivost a udržet si nadšení v rozhodujícím okamžiku. „Mnohokrát jsme použili techniku spontánního náčrtu, asociace myšlenek s jednoduchými pomůckami, jako jsou fotografie, skládanky z papíru…“ vzpomíná Antony Villain. Právě v tomto okamžiku nám obrázky pomohly najít slova, abychom „verbalizovali“ cíle a pomohli „návrhářům“ nasměrovat jejich kreace. Jedno slovo, na kterém se všichni rychle shodli: „S.T.A.R.“ pro „Stylish, Top of the range, Athletic, Refined“, se stalo prvním orientačním bodem na cestě tvůrců. Lépe shrnout vysoké cíle týkající se vozidla je náročné. „Při workshopu jsme vysvětlili každé z klíčových slov a emoce spojené s vozidlem pomocí jednoduchých nástrojů, které jsme měli k dispozici. V těchto okamžicích se zrodily jemné tvary a „formální jazyk“. Vznikla také červená barva vášně. Tyto pojmy jsme mohli vyjádřit slovy a obrazy a dále jsme prakticky nic neměnili…“ potvrzuje Antony Villain. Před přímým návrhem vozidla jako takového předcházela společná definiční fáze budování jeho světa evokací a hodnot, které musí nosit.
  Sjednocování nápadů
  Tento workshop byl pro designový tým skutečným odrazovým můstkem. Tým se pustil do práce, aby vytvořil modely spojující všechny nápady, tzn. první zdařilé návrhy, které mohou sjednotit směry vycházející z různých inspirací. V oblasti řízení projektu se tato etapa návrhu zařadila mezi etapu nazvanou „návrat záměru“, který definuje užitkovost vozidla podle zjištěného očekávání zákazníků, a etapu „zmrazení konceptu“, která proběhla necelé čtyři roky před uvedením vozidla na trh.

 • Ladnost, aerodynamika a sportovní chování
 • Práce se týkala současně verze sedan a verze estate (kombi) se stejnou hlavní myšlenkou: ladnost, aerodynamika, sportovní chování. Některé návrhy předkládaly dopředu vysunutou kabinu, velmi položenou zadní část promítající vozidlo směrem dopředu, jiné se týkaly označení na vnějším obrysu dveří, objemnějších boků a podběhů kol a použití ráfků o větším průměru. U verze estate (kombi) byla propracována zejména délka nákladového prostoru a její využití jakožto klíčového prvku odlišení od sedanu. Pro zadní části vozidla byl nakonec upřednostněn přístup vyrovnaných velikostí.
 • Vnímaná rozmanitost
 • Na interiér se pohlíželo spíše z futuristického hlediska a s hlavní myšlenkou individualizace. Dotykový displej velkého rozměru (18 cm) byl zabudován především kvůli novým druhům činností. Byla příležitost klást otázky ohledně ergonomie a konvenčních značek, např. umístění ovládacích tlačítek klimatizace uprostřed konzoly. Matteo Piguzzi, jeden z designérů, navrhl palubní desku s přístroji a větráním přímo inspirovanou křivkami křídla letadla. Jeho vytříbený návrh a energie, která z něj vycházela, upoutala značnou pozornost. Dotykový displej dal podnět k originálnímu zpracování architektury spočívající ve zvýraznění tohoto nového předmětu v automobilu jako „totemu“. Právě v okamžiku prvních návrhů interiéru se objevily grafické tablety pro domácí použití se slibnou budoucností… Displej s chromovaným a velmi kvalitním lemováním bez fyzického tlačítka byl zabudován do středové konzoly v duchu vytříbenosti a střídmosti; velmi jednoduchý styl zcela podle vzoru intuitivního používání tohoto automobilového rozhraní nového typu.

  U designu se navíc velmi brzy počítalo s individualizací. Proto se na vnějšku i vnitřku určili různé zóny k oživení, jejichž dekorační prvky lze snadno měnit a které byly navrženy tak, aby ladily s vnějškem. Jedná se např. o volant, obložení výdechů ventilace, obklady dveřních panelů nebo kroužek řadicí páky. Toto pravidlo umožňuje skutečnou harmonii mezi vnitřkem a vnějškem vozidla a vnímání velmi lákavé rozmanitosti. Design interiéru měl být jako doplněk vnější siluety moderní a věrný zásadám značky v oblasti komfortu a spokojenosti na palubě. Bezpečná kabina, pohodlná sedadla a intuitivní ovládání jsou vybídkami k řízení charakterizující vozidla Renault a jsou očekávaná u nového Clia. Realizaci těchto zásad týkajících se barev a materiálů provedla Stephanie Petitová, která byla osobně také velkým přínosem.

  Nakonec nad těmito možnostmi zpracování panovala shoda do té míry, že veškeré prvky architektury kabiny se v návrhu přirozeně posunuly před prvky vnějšího designu a ten se v průběhu doby nepatrně pozměnil.

  Napříště se jednalo o ověření proveditelnosti prvních záměrů a současně pečlivého propracování základních prvků. Na základě prvků struktury definovaných v průběhu jednotlivých etap vedoucích k ukončení konceptu mohly být zahájeny inženýrské služby a design a byly prováděny technicko-ekonomické iterace až do finálního zmrazení.

  Návrhy podány do výběrového řízení
  V prvním čtvrtletí roku 2009 mohla začít fáze „výběrového řízení na návrh“. Tato fáze spočívá ve vyhlášení soutěže mezi různými kreativními návrhy s cílem vybrat konečný design. Jinak řečeno, bylo nutné definovat „kůži“, která bude krýt kostru vytvořenou konečnými architektonickými volbami a realizovanou prostřednictvím modelu spojujícího všechny nápady. Na jeho základě, díla designéra Nicolase Jardina, se přidávají nové návrhy vzešlé z různých designových týmů skupiny. Zrození nového Clia bude potřebovat mezinárodní stylistická střediska, která jsou skutečnými trumfy a kreativním bohatstvím skupiny. Stylistické středisko Renault Samsung Motors se zúčastní soutěže návrhu exteriéru, podobně jako studio v Barceloně návrhu interiéru. Vzniklo tak asi dvacet návrhů a variací pro exteriér a přibližně dvanáct pro interiér. Všechny svým osobitým stylem a osobitými inspiracemi interpretovaly hlavní zásady, které vyzdvihují zejména široký a výrazný vnější obrys, hnací styl, velká kola a „totem“ pro dotykový displej v interiéru…

  V létě 2009 se z dvanácti zvažovaných návrhů výběr ještě více zúžil, a to na dva návrhy podobné inspirace s velmi výrazným a lákavým obsahem. Třetí, zcela odlišný model, se lišil pružností a výrazovostí svého obrysu. Od tohoto posledního „extrémnějšího“ návrhu bude brzy upuštěno.

  V tomto stádiu, na základě podrobné a dobře probíhající práce, mohlo a také muselo dojít k odřeknutí a vyřazení, což je nejméně vděčný okamžik rozhodování.
  Jiskření
  Přesně v tomto okamžiku nastupuje Laurens van den Acker do Renaultu. Dvouměsíční vyrovnávací období mu postačí na „uchopení“ značek. V průběhu tohoto velmi krátkého, ale významného časového úseku pro projekt X98, designové týmy samozřejmě pokračují ve své práci. S nadšením a soustředěním se pevně drží směru a mají důvěru prozatímního dvoučlenného vedení. To však nevylučuje tyto otázky: Návrh nového Clia se zdá být na dobré cestě, ale bude moci tento stanovený směr sloužit nové strategii? A ještě prozaičtěji, budou se zvolené modely líbit nového designovému řediteli?

  Když se Laurens van den Acker dostává v září 2009 do čela designu Renaultu, má ještě méně času na vytvoření, ověření, sdělení a rozšíření své strategie v již dobře probíhajícím projektu X98. Zdá se však samozřejmé, že i přes přísná omezení plánování vývoje musí nové Clio hrát hlavní úlohu v nové designové strategii Renaultu.

  Za těchto podmínek Laurens van den Acker neotálí s navržením a ověřením základních prvků nové designové strategie Skupiny. Jeho představa vychází z rozpoznávacích kořenů Renaultu a vyjadřuje lidský rozměr podniku. Nová strategie designu Renault, která je podporována podpisem značky uvedeným v roce 2009 „Renault drive the change“ („člověk se nemá přizpůsobovat automobilu, ale automobil se má přizpůsobovat člověku“), má za účel vyjádřit spojitost mezi značkou a zákazníky v každé životní etapě: když se zamilují, objevují svět, zakládají rodinu, pracují, užívají si volného času a získávají moudrost. Proto design Renaultu zobrazuje svou strategii kopretinou se 6 lístky, kde každý lístek představuje jednu etapu, přídech cyklu života člověka.

  Každé etapě cyklu života odpovídá jeden koncept vozidla. Dohromady představují produktový plán Renaultu pro další roky. A designový jazyk, který rozpoznáme v každém konceptu vozidla a v každém vozidle uvedeném na trh, poskytne soudržnost liniím Renaultu. Bude jednoduchý, smyslný a vřelý.

  Pro zavedení této strategie provádí ředitelství průmyslového designu změny ve své organizaci. Stejný tým designérů je pověřen nejen realizací konceptu vozidla, ale i sériově vyráběného vozidla, jehož je předobrazem.

  V rámci této strategie zahajuje Laurens van den Acker realizaci prvního konceptu vozidla. Bude se nazývat DeZir. Bude představovat první lístek kopretiny nazvaný „Love“. To právě on bude nositelem první jiskry prováděných změn. To právě on bude všem viditelně sdělovat nové směry, kterými se bude design Renaultu ubírat. A právě nové Clio zahájí celkové oživení designu Renault pro tuto sérii.
  Zaměřovat a vylepšovat
 • A přitom zachovat hlavní myšlenku
 • Když Laurens van den Acker zkoumá projekt X98, nabízejí se mu dvě protichůdné alternativy: začít od nuly nebo vylepšit stávající práci. Prosazuje se druhá nejpragmatičtější cesta, a to tím spíše, že nový designový ředitel zcela podporuje volby týkající se architektury projektu, který mu je předložen.

  Pokud jde o modely, které jsou ve hře, Laurens van den Acker jasně upřednostňuje tu, která se odlišuje od dvou „oblíbených“. Laurens se tak vrací k modelu, jehož jemné a dynamické tvary nejvíce vyjadřují lidský otisk, který chce propůjčit designu Renaultu. Žádný model ho však neuspokojil, pokud jde o zpracování přední části vozidla, která je pro novou vizuální identitu značky velmi důležitá.

  V úvodu Laurens van den Acker neopomene upozornit ředitelství a své týmy na naléhavost započít práce týkající se definování této přední části. Chce, aby přední část byla identická s možností vzájemného použití na všechny modely Renaultu. A Laurens svůj projev opírá o jednoduchou prezentaci, která poskytuje přehled o jednotlivých předních částech vozidel všech současných modelů Renaultu, prozkoumává jednu část po druhé, přičemž jsou záměrně bez loga. Sled těchto předních částí, které bez přítomnosti kosočtverce náhle „oněměly“, jednoznačně ukazuje, že chybí vůdčí myšlenka pro tvar masky a prezentaci loga. Značka se tak sama připravuje o důležitý prvek rozpoznání, soudržnosti a posílení.

 • Systém pod tlakem
 • Pokud jde o projekt X98, tak v tomto stádiu projektu obvyklý postup vyžaduje, abychom pracovali na čtyřech modelech a důkladně zkoumali čtyři různé směry. Postupem času se vyberou dva modely a poté se schválí poslední model. Nakonec není vzácností, že konečný model vznikne kombinací silných stránek každého soutěžního modelu, vypůjčením dílů jedněch modelů od druhých. U projektu X98 Laurens van den Acker uznává za důležité přesvědčit generální ředitelství, že je nutné změnit pravidlo a uspíšit „Go With One“. Jinými slovy řečeno, myslí si, že je nutné výběr co nejrychleji omezit pouze na jediný model. Laurens je přesvědčen, že týmy musí svou energii přednostně soustřeďovat na vybraný model a vyvinout maximální úsilí, aby definovaly přední část, která v daném okamžiku projektu X98 velmi schází a je nutné vytvořit základy vizuálního podpisu všech budoucích modelů.

  Jakmile bude učiněno toto rozhodnutí a bude zvolen oblíbený model, práce týmů dostane nový podnět. Ředitelství globálního marketingu bude také brzy zvažovat jednoznačnou podporu projektu. Steve Norman chce zvýraznit myšlenky a podpořit designové týmy. Proto se rozhodne, že se o svou vášeň pro nádherné automobily podělí svým dotykem spontánnosti a britské fantazie. A tak jednoho rána zaparkuje své vozidlo Aston Martin uprostřed designového studia před ohromené týmy. Poselství je jasné: „Nové Clio musí nabídnout hvězdné rozměry. Důvěřuji vašim schopnostem, že tuto výzvu přijmete“. A hanba tomu, kdo v tom vidí něco špatného…

  Na základě této podpory tak začíná společná realizace prvního konceptu vozidla a prvního sériového vozidla. Od listopadu do prosince 2009 projekt X98 Clio a koncept vozidla DeZir sdílejí stejné designové studio. Lidi od vozidel neodděluje žádná stěna. Designové týmy jsou z velké části tvořeny stejnými týmy podle vzoru Yanna Jarsalla a Stephanie Petitové. Obě vozidla postupují bok po boku. Sdílení myšlenek postupuje dopředu. A to do té míry, že se postupně umísťují chybějící části puzzle. Volby provedené u vozidla DeZir významně ovlivňují volby u projektu X98.

 • Zdůraznění kosočtverce
 • Zvýraznění loga je prvním bodem, který je třeba učinit. První reakcí na zjištěné nedostatky je návrh logo zvětšit a umístit ho vertikálněji: větší – znamená viditelnější, napřímenější – znamená sebevědomější. Projekt X98 a DeZir tak prozkoumávají tento první směr. Velikost a umístění však nestačí. Potřebuje mít také svůj obal. Nápad, který ukazuje jeho sílu, je nechat ho vyniknout v černé masce co nejjednodušším způsobem. Tento návod funguje obzvlášť dobře u DeZiru.

 • Zkrocení technických omezení
 • Definování přední části vozidla však nezahrnuje jen designové výzvy. U sériově vyráběného vozidla je to právě přední část, která významným způsobem ovlivňuje výsledky testů srážky vozidla s chodcem. A z hlediska bezpečnosti se nové Clio zcela nepochybně zaměřuje na dokonalost a získání 5 hvězdiček v hodnocení EuroNCAP 2012. Návrh designéra Yanna Jarsalla, který vychází z těchto postřehů, přináší uspokojení z hlediska designu u projektu X98. Týmy automobilového inženýrství, které jsou nadšené a motivované tímto návrhem přední části, jež se přímo inspiruje přední částí navrženou pro vozidlo DeZir, pracují dvojnásobně rychle. Dělají vše pro to, aby zůstaly věrné konceptu navrženému designovým oddělením, a daří se jim zajistit, aby tak rozšířený návrh také fungoval z technického hlediska. A to nekompromisně. Kompatibilita přední časti s nárazovými body chodce je ostatně s úlevou potvrzena jen několik dnů před potvrzením „Go with One“.

 • Definování nového formálního jazyka
 • V ostatních případech zůstávají týmy věrné počátečním myšlenkám a stanoveným vysokým cílům. Styl musí vyjadřovat důvěru, rafinovanost a vnímanou kvalitu. A posláním nového Clia je, aby se stal referencí nejen pro svůj design, ale také pro své vnitřní charakteristiky jak vnějšku, tak i vnitřku vozidla. Již od prvních náčrtů jsou technické zóny záměrně velmi výrazné a podtrhují inovace ve vozidle a tradiční silné stránky Clia. V obecném návrhu vozidla a také v kabině převládá naproti tomu ladnost. Vyjadřuje dynamičnost a smyslnost vozidla zároveň. Toto zpracování odkazuje na vnímání „kapaliny“, dokonce i vnímání roztaveného kovu se stává zdrojem obrazů pocházejících z přírody, cestování, architektury, vybavení nábytkem a každodenních technologických předmětů. Technické propracování pociťované v grafických motivech a hledání vytříbené linie bylo obohaceno minulými odbornými zkušenostmi Yanna Jarsalla v Japonsku.

 • „Latinský dotek“
 • Nové Clio navržené jako socha vyjadřuje svými oblými tvary štědrost a latinskou smyslnost. Tento přístup, který je velmi výrazný u konceptu vozidla DeZir, přímo inspiruje návrh nového Clia. Významným rysem profilu nového Clia je také chybějící linie na výrazné konstrukci. Místo toho se designér snažil zvýraznit linie světel, které jsou mnohem jemnější, protože mění vnímání vozidla podle úhlu pohledu a odrazu světla. Naproti tomu tato elegantní charakteristika činí průmyslové provedení komplexnější, protože zpevňuje namáhané součásti karoserie, počínaje otvíratelnými částmi. I zde je zásada zachování věrnosti původní imagi a inspirace sdílená s konceptem vozidla DeZir zachována. Poslední srovnání s DeZirem – obě vozidla budou sdílet také stejný sytý odstín červené metalické barvy. Barvu lásky.
  Epilog: Navrhnout a vyrobit automobil pro vášnivce
  Když se zeptáme Jeana-Pierra Barloga, projektového manažera designu X98, na klíčová slova týkající se vedení projektu, jeho odpověď se vejde téměř do jednoho slova: „vášeň“.

  „Všichni jsme fungovali jako jeden skutečný tým – samostatný a spojený zároveň. Pokud jde o design, týmy vytvářely automobil srdcem. Ale ne egoisticky. Všichni si naopak auto přivlastnili, protože všechny oblasti byly s ohledem na přijaté priority a směry skutečně solidární. Celý program byl sjednocen a po celou dobu měl jasné vedení ze strany našeho managementu. A ke konci bylo dokonce i trochu kouzla…“

  Antony Vilain dodává se skromností a určitým uznáním: „Byli jsme malá skupina přispěvovatelů, kteří se dobře znají a hodně si váží jeden druhého. Dalo by se říct, že jsme „vytvořilo nové Clio mezi přáteli“. Všichni jsme byli mladí a bezprostřední. Hájili jsme idealistickou představu celého týmu. Laurens nastoupil ve vhodný okamžik ke spokojenosti všech. Nové Clio se od našeho původního referenčního návrhu téměř neodchýlilo, což je velmi vzácné. Opravdu za to vděčíme práci všech týmů projektu. Protože celé toho obrovské dílo bylo převážně realizováno týmy vně designu, což není snadné vysvětlit nebo objasnit. Myslím zejména na práci provedenou Bernardem Paintendrem, zástupcem ředitele Technické řady, a na Philippa Cailletta, zástupce ředitele programu. Oba dva neustále mobilizovali své týmy, které udělaly maximum pro to, aby náš návrh designu uspěl jak po technické, tak i ekonomické stránce bez „škrábanců“ a s odmítnutím jakýchkoli výhod…“.

  Všechny týmy, které se projektu zúčastnily, se samozřejmě už nyní nemohou dočkat, až vozidlo uvidí v ulicích a dozví se, jak ho veřejnost přijala. Nadšení vyvolané uvnitř při každém objevení nového Clia je samozřejmě dobrým znamením. Průmyslové týmy odpovědné za výrobu a prodejní týmy, které měly možnost odhalit ho jako první, se chtějí rychle zapojit do akce. Budoucnost ukáže, zda nové Clio bude mít úspěch, jaký Renault předpokládal, ale soulad a úsměvy účastníků pozorovaných při příležitosti všech prvních testů u všech prvních prototypů mnoho prozrazují o kvalitě a hrdosti dosaženého výsledku. Nové Clio je zkrátka a dobře připraveno vstoupit na scénu!


  Zdroj informací:www.media.renault.cz
  Kategorie novinky:automobilová doprava  image003
  Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
  který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Podkud máte zájem o zveřejnění kontaktů na našich stránkách budeme rádi pokud navštívíte a zapíšete se do našeho katalogu.:
  KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ
  NAŠI PARTNEŘI:


  Sdružení automobilových dopravců


  Internetový dopravní magazín


  logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
  Dopravní kamery - online anglicka-skretova

  Obrázek týdne:

  -
  Nepřehlédněte:
  diety 2012
  členské země EU
  Autoškola - online testy
  státní svátky
  specifikace kontejnerů
  seznam IATA kódů letišť
  omezení jízd kamionů
  Karnet ATA
  seznam IATA kódů aerolinií
  specifikace kamionů
  mýto v České republice
  mýto na Slovensku
  mýto v Chorvatsku
  mýto v Německu
  mýto v Rakousku
  mýto v Polsku
  mýto v Itálii
  mýto ve Francii
  mýto v Nizozemí
  mýto v Belgii
  mýto v Lucembursku
  ADR
  INCOTERMS
  Dálniční známky
  Telefonní předvolby ve světě
  Výstavy a veletrhy
  Nově přidáno
  Ceny benzínu
  Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
  US_paleta
  EUR_paleta
  Počet obyvatel dle států
  Kódy států a světových měn
  Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
  Počasí
  Předpověď počasí
  Počasí - Satelit
  Autolékárnička 2011
  Světový čas, přehledně on-line
  Katalog logistických a dopravních stránek
  Odkazy:
  Truck v Praxi - server o nákladních vozech
  Sklady v Praxi - server o skladování
  Autodíly Brno
  Bezpečnostní agentura - ADRA GROUP s.r.o.
  Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI  sidebg2
  © Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
     Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy