topleft toplogo
topright

Novinky a zpravodajství z dopravyDalší novinky naleznete na: Námořní doprava - Letecká doprava - Truck - Železniční doprava - Auto-moto - SkladyHlavní dráha na letišti Praha/Ruzyně projde generální opravou

aktualizováno dne 19.3.2012

letecká

Hlavní dráha na letišti Praha/Ruzyně označená RWY 06/24 projde generální opravou. Důvodem je technický stav této dráhy, způsobený jejím dlouhodobým využíváním. Oprava je rozdělená do tří etap plánovaných v letech 2012, 2013 a 2014. V současné době má Letiště Praha detailně připravenou 1. etapu, která bude realizována v období od 15. května do 8. srpna 2012. Na základě jednání se zástupci hustě osídlených městských částí Prahy a Kladenska, které jsou dotčeny při využití vedlejší dráhy, Letiště Praha zajistilo provoz tak, aby se v maximální možné míře využívala zkrácená hlavní dráha. Jedním z pozitivních přínosů opravy je také fakt, že po realizaci celé generální opravy budou pravidelné jarní a podzimní údržby trvat pouze tři až pět dní místo dosavadních dvou až tří týdnů.

Hlavní dráha je v provozu od roku 1963, tedy 49 let. Tato dráha je pro srovnání o devět let starší než dálnice D1. Její stav je takový, že již nestačí pravidelné jarní a podzimní, zpravidla čtrnáctidenní, údržby a opravy. Jejich délka se postupně prodlužuje. Hlavními důvody opravy jsou praskliny betonových desek, vylamování částí betonu v místě prasklin a praskliny v asfaltovém povrchu. Příčinou je již zmíněné vysoké stáří povrchů i konstrukce vozovky. Důvodem pro výběr termínu generální opravy jsou vhodné meteorologické podmínky pro příslušné stavební práce.

„S průběhem první etapy a plány celé generální opravy jsme detailně seznámili zástupce všech městských částí Prahy, Kladna a obcí či občanských sdružení z lokalit dotčených provozem na vedlejší dráze, která bude během generální opravy využívána společně se zkrácenou hlavní dráhou,“ uvedl ředitel Letiště Praha Jiří Pos a dodal: „S ohledem na jejich požadavky jsme ve spolupráci s Řízením letového provozu nastavili pravidla pro přílety a odlety tak, aby se v maximální možné míře využívala zkrácená hlavní dráha.“

Harmonogram 1. etapy generální opravy hlavní dráhy

S ohledem na to, aby změna provozu v době generální opravy zasáhla okolí co možná nejméně, byly práce rozděleny do dvou fází. Nejprve v termínu od 15. 5. do 30. 5. 2012 dojde k úplné uzávěře hlavní dráhy RWY 06/24. V tomto období bude nejen zahájena vlastní generální oprava 900 metrů dlouhého úseku na západním konci hlavní dráhy, ale i provedena pravidelná jarní údržba zbývajících 2 815 metrů dráhy. Po tuto dobu bude veškerý provoz od 05:00 do 24:00 přesunut na vedlejší dráhu RWY 13/31. Přistání budou s ohledem na převažující meteorologické podmínky probíhat ve směru od Prahy, vzlety ve směru na Kladno. Letiště bude během této fáze uzavřeno od půlnoci do pěti hodin ráno v souladu s dohodou s dotčenými městskými částmi Prahy, Kladnem a okolními obcemi. Výjimku mají pouze plánované, ale zpožděné lety, které mohou být uskutečněny i v době od půlnoci do jedné hodiny ráno.

Ve druhé fázi, tedy v době od 30. 5. do 8. 8. 2012, bude část hlavní dráhy v délce 2 500 metrů otevřena pro vzlety a přistání. Pro přistání bude primárně využívána vedlejší dráha ve směru 31, tedy od Prahy, protože na zkrácené hlavní dráze nebude z důvodu stavebních prací v provozu radionavigační systém pro přesné přístrojové přiblížení. Zkrácená hlavní dráha bude, pokud to meteorologické podmínky dovolí, používána pro vzlety. Letiště Praha podle dostupných informací předpokládá, že až 75 % všech odletů bude možné realizovat na zkrácené hlavní dráze ve směru 24, tedy směrem na Jeneč. V této fázi bude v nočních hodinách od 23:00 do 06:00 vedlejší dráha RWY 13/31 uzavřena pro přistání a v době od 24:00 do 06:00 také pro vzlety. Všechny lety v této době budou realizovány na zkrácené hlavní dráze, což znamená, že letadla, kterým nebude délka dráhy 2 500 m postačovat, budou moci odletět až v 06:00 hodin ráno.

Průběh generální opravy hlavní dráhy

1. etapa generální opravy hlavní dráhy zahrnuje vybourání stávající vozovky v plné šířce 45 metrů v délce cca 900 metrů a její nahrazení novou betonovou vozovkou. Poté je nutná cca měsíční technologická doba na zrání betonu, při které projde opravou část přilehlé pojezdové dráhy F, postranní pasy hlavní dráhy, kabelovody, dešťová kanalizace a další přilehlé konstrukce. Po vyzrání betonu budou probíhat dokončovací práce spočívající v instalaci světel, provedení zálivek spár mezi betonovými deskami, značení dráhy a provedení terénních úprav kolem nového úseku dráhy.

Zodpovědný přístup k okolí

Hluk z leteckého provozu bude po celou dobu generální opravy měřen, a v souladu s platnou legislativou průběžně vyhodnocován, nezávislou laboratoří, která na letišti Praha/Ruzyně provádí monitoring hluku a letových tratí nejmodernějším systémem ANOMS8. Metoda kontroly bude projednána s orgány ochrany veřejného zdraví.


Zdroj informací:www.prg.aero
Kategorie novinky: letecká dopravaimage003
Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Podkud máte zájem o zveřejnění kontaktů na našich stránkách budeme rádi pokud navštívíte a zapíšete se do našeho katalogu.:
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚbanner.bmp, 170kB


Dopravní kamery - online anglicka-skretova

Obrázek týdne:

-
banner.bmp, 170kB


Nepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Autoškola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů letišť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
ADR
INCOTERMS
Nově přidáno
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ
DÁLNIČNÍ ZNÁMKY
TELEFONNÍ PŘEDVOLBY VE SVĚTĚ A USA
Výstavy a veletrhy
Odkazy:
Truck v Praxi - server o nákladních vozech
Sklady v Praxi - server o skladování
Autodíly Brno
Bezpečnostní agentura - ADRA GROUP s.r.o.
Zákony on-line - ZÁKON V PRAXIsidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. All Rights Reserved.    Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy