REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
topleft toplogo
topright


Novinky a zpravodajství z dopravy


Další novinky naleznete na: Námořní doprava - Letecká doprava - Truck - Železniční doprava - Auto - SkladyNová řada pneumatik MICHELIN pro nákladní vozy pro rok 2013.
Inspirace skutečným světem ……a uvedení do reálného života!

aktualizováno dne 19.11.2012

automobilová

Michelin má tu čest představit v srdci svého Technologického centra v Ladoux novou řadu pneumatik MICHELIN X® LINE ENERGY™, jejichž mimořádná palivová účinnost odpovídá potřebám kamionových přepravních společností.

Uvedení nové řady pneumatik pro nákladní vozy na trh přichází ve velmi zvláštní době, kdy je od 1.listopadu povinně zaveden nový evropský program štítkování pneumatik. Podobný systém štítkování je zaváděn také pro pneumatiky pro osobní vozy, takže budou o vlastnostech informováni i zákazníci, kteří kupují právě tyto pneumatiky.

Štítek zobrazuje hodnocení tří základních vlastností pneumatiky – energetické účinnosti, přilnavosti k povrchu vozovky za mokra a venkovní valivé hlučnosti. Nové nařízení tak pomůže zvednout očekávání jak výrobců, tak uživatelů pneumatik a je hnacím motorem pro neustále zlepšování vlastností komerčních pneumatik. Michelin však jde mnohem dále než vyžaduje nové nařízení, nicméně neustále ctí svůj závazek zajistit, aby každá jím vyrobená pneumatika měla více než jen legislativou povinně vyžadované minimální hodnoty zobrazované na štítku.

Strategie Michelinu je založena na snaze vyvíjet pneumatiky, které mají simultánně více mimořádných vlastností, což přináší prospěch jak uživatelům, tak manažerům či majitelům vozových parků. Mezi tyto vlastnosti patří očividně větší počet celkově najetých kilometrů, jedna ze základních vlastností každé pneumatiky MICHELIN. Dále pak také schopnost udržovat vysokou úroveň výkonu po celou dobu životnosti pneumatiky, aby tak uživatel poskytla co nejbezpečnější jízdu a byla nákladově co nejefektivnější.

Při vývoji řad svých pneumatik Michelin využívá své obrovské zkušenosti získané přímo v praxi. V roce 2011 odborníci Skupiny provedli 320 000 návštěv přepravních společností ve více než 20 evropských zemích v rámci pomoci poskytované společností při managementu pneumatik. Kromě této služby odborníci také získávají zpětnou vazbu od zákazníků, díky čemuž se prohlubuje znalost a pochopení toho, jak fungují a co potřebují zákazníci společnosti. Tito zákazníci pocházejí napříč z celého spektra dopravního průmyslu, a to jak z oblasti přepravy zboží (svoz odpadu, aut omobily, nebezpečné látky, mezistátní doprava, pronájem vozidel atd.) tak přepravy pasažérů (městské i meziměstské a vyhlídkové autobusy). Dohromady tyto vozové parky čítají přibližně 300 000 nákladních vozidel a autobusů.

Nová řada pneumatik pro nákladní vozy inspirovaná používáním ve skutečném světě má skutečné, měřitelné vlastnosti, které chce Skupina převést v reálných podmínkách.

Poprvé Michelin využívá své Technologické centrum pro sledování pneumatik, které jsou ze dvou třetin sjeté a mají již pouze 6mm zbývajícího vzorku dezénu. To odpovídá jejich stavu při najetí několika desítek kilometrů (nebo dokonce více než 100 000 km v optimálních podmínkách). Tyto testy nabízejí přesvědčivý důkaz o tom, že pneumatiky MICHELIN podávají stále skvělý výkon, zejména v oblasti přilnavosti, i když jim přibývají najeté kilometry.

Srdce mocného výzkumu a vývojových schopností Michelinu

1
Existuje jen jedno Technologické centrum Michelinu, které je celosvětové co do rozsahu zařízení, které se nacházejí na třech kontinentech: v severní Americe, Asii a Evropě.

1
Odpovídá jednomu otočení Země kolem zemské osy, které trvá přibližně 12 minut, při odolnostních testech a testech dlouhé životnosti napříč všemi kategoriemi pneumatik Michelin, bez ohledu na to, zda se jedná o automobily, nákladní vozy, zemní stroje nebo jednostopá vozidla. To představuje 1,8 miliardy kilometrů ročně.

4
Michelin provádí 4 typy testů vlastností svých pneumatik:
• Laboratorní testy materiálů a polotovarů.
• Testy na přístrojích.
• Objektivní a subjektivní silniční a okruhové testy.
• Testování zákazníky.

80
Teplotní rozsah ve stupních Celsia pro testy prováděné na přístrojích Michelinu, které mohou provádět analýzu při teplotách od -30°C do +50°C a při rychlosti až do 450 km/hod.

350
Počet různých profesí zapojených do procesu vývoje a výzkumy. Patří mezi ně výzkumníci, inženýři, vývojáři, tribologové (kteří studují procesy tření, mazány a opotřebení povrchů, které jsou v relativním pohybu), odborníci na mechaniku tekutin, akustici, biologové, agronomové, metalurgové, testovači a technici.

400
Počet simulačních nástrojů, kterými disponuje Michelin.

592
Částka v milionech EURO každoročně přidělovaná Michelinem do rozpočtu na vývoj a výzkum.

700 Počet certifikovaných měření a testovacích metod, které používá Michelin a které plně pokrývají testovací spektrum od nanometrické analýzy po testy na obřích, více než 4 metry velkých pneumatikách, které váží více než 5 tun.

6 000
Počet lidí zaměstnaných ve výzkumu a vývoji Michelinu.

1,5 milionu
Počet měření, které jsou každoročně prováděny v laboratořích Michelinu na materiálech a na polotovarech (gumové směsi a kovová/textilní vlákna).

Výzkum a vývoj, DNA Micheinu
Výzkum a vývoj představují dva hlavní základní motory růstu Michelinu. Inovace představuje základní motto, které provází všech 6 000 výzkumníků, inženýrů a chemiků na celém světě, kteří se soustředí na materiály, design, vývoj a komerční výrobu pneumatik v budoucnosti. Již od samého prvopočátku se strategická vize Michelinu snažila zaměřit na vývoj nových technologií, které jsou pro zákazníka přínosné.

Tento výzkum pokrývá velmi široké spektrum - od pochopení základních chemických a fyzikálních fenoménů až po vytváření a testování prototypů a zajištění proveditelnosti sériové výroby. Navíc díky vývojovým a výzkumným zařízením na třech kontinentech mohou týmy rozvíjet také své znalosti místního využití pneumatik. Tento systém také podporuje technická partnerství a společné podniky s předními výzkumnými laboratořemi a firma tak získává přístup k relevantním znalostem a zkušenostem.

Novinky a analýzy

Na podzim 2012 Michelin představuje svou novou řadu pneumatik pro nákladní vozy MICHELIN X® LINE ENERGY™ která tak jako všechny ostatní řady pneumatik MICHELIN nabízí nepřekonatelné řešení pro dopravní společnosti, které v současné době čelí nejistému podnikatelskému prostředí.

Evropský přepravní průmysl

Dopravní sektor představuje v Evropě klíčové odvětví průmyslu, jak dokládají čísla z dokumentů Evropské unie zveřejněná v roce 2012:

- V roce 2010 zboží přepravené ve 27 členských státech EU celkem dosáhlo 3 831 miliard tunkilometrů, z nichž více než 45% bylo převezeno do jiné země1 prostřednictvím 34 092 500 nákladních vozů registrovaných na tomto území.

- Dopravní společnosti v Evropě čelí poklesu podnikání i lehkému posunu zájmu směrem do zemí východní Evropy, kde převážená tonáž zboží narostla z 93 751 000 tun v roce 2008 na 105 306 000 tun v roce 2011. Za stejné období zároveň tonáž převážená v západní Evropě klesla z 261 787 000 tun na 211 539 000 tun.

- V Itálii poklesly prodeje nákladních vozidel v první polovině roku 2012 o 37%. Jižní Evropa, kterou recese těžce zasáhla, čelila ve stejném období několika poklesům prodejů nákladních vozidel – ve Španělsku o 25,5%, v Řecku o 49,4% a v Portugalsku o 54,2% . Zasaženo bylo dokonce i Německo, i když v menší míře, kdy prodej nákladních vozidel klesl za stejné období o 1,9%.

- Od kolapsu, který v letech 2008 - 2009 způsobila recese, poklesla poptávka po dopravě ve Francii na úroveň nižší než byla v roce 2003.2 Na jiných místech v Evropě byl rok 2008 svědkem konce 6 000 přepravních společností v Itálii, 20 000 ve Španělsku a 5 000 v Německu.

- Aby bylo vůbec schopni udržet své podnikání v chodu, všichni dopravci bez výjimky se potýkají se stejnými problémy, a to zejména s rostoucími náklady na energie. Cena Brent crude vzrostla například z $30,77 za barel v prosinci roku 2008 na $112,67 v srpnu 2012. Náklady na přepravu zboží tak neustále rostou, v roce 2011 o 3,2%.

- Zatímco výdaje na přepravu se v každé zemi liší, určité položky mají na svědomí poměrně velkou část jejich P&L. Například v Portugalsku tvoří náklady na palivo v průměru 37,1% provozních nákladů dopravní společnosti v porovnání s 28,4% ve Francii a 40% v Polsku. Rozpočty na pneumatiky se liší o něco méně, od 2,15% ve Francii přes 2,81% v Portugalsku a 3,03% v Polsku.

Důsledky těchto skutečností jsou zcela jasné. Výběrem správných pneumatik mohou dopravci výrazně snížit svůj rozpočet na palivo, což představuje v mnoha evropských zemích největší položku jejich výdajů.

Nová řada pneumatik MICHELIN pro nákladní vozy pro rok 2013: Odpověď na problémy, kterým čelí dopravní odvětví

Toto je prostředí, ve kterém řada pneumatik MICHELIN pro nákladní vozidla nabízí solidní, praktické řešení jak částečně snížit celkové náklady spojené s vlastnictvím pneumatiky díky mimořádnému hodnocení energetické účinnosti v rámci evropského programu štítkování pneumatik. To proto, že pneumatiky MICHELIN nejen šetří palivo, ale také nabízení delší životnost, protože jsou navrženy tak, že mají více životů a je možné je několikrát protektorovat a prořezat.

Kromě úspor paliva přinášejí také další benefity pro dopravní odvětví v podobě celkově lepších vlastností včetně bezpečnosti a dlouhé životnosti.

Michelin pečlivě naslouchá dopravcům a jejich potřebám. Uvedení řady pneumatik MICHELIN X LINE ENERGY™ pro menší nákladní vozy pomůže optimalizovat náklad a zároveň nabízí nižší valivý odpor a mimořádnou životnost dezénu.

Díky využívání zkušeností Michelinu a jeho vysoce kvalifikovaných výzkumných týmů a naslouchajících poradců, kteří úzce spolupracují s přepravními společnostmi, je řada pneumatik pro nákladní vozidla s novými jmény a pro nové segmenty, reagující na potřeby zákazníků, skutečně nejlepším přítelem dopravního odvětví.

MICHELIN X® LINE ENERGY™ Nová řada pneumatik, které skutečně snižuje spotřebu paliva u kamionů

Do roku 2012 pneumatika MICHELIN X® ENERGY™ SaverGreen patřila mezi palivově nejúčinnější pneumatiky na trhu. Výkon pneumatiky MICHELIN X® LINE ENERGY™ se díky dlouhým vzdálenostem najetým na dálnicích a hlavních silničních tazích dostal na zcela novou úroveň, jak je možné prokázat na následujících třech údajích:

Úspora paliva ve výši 515 litrů na 130 000 najetých kilometrů znamená: Snížení účtu za palivo o 644 EUR 1 371 kg CO2, které se nedostanou do ovzduší

To představuje u pneumatiky MICHELIN X® LINE ENERGY™ v porovnání s MICHELIN X® ENERGY™ SaverGreen změnu na základě tří testů provedených na pětinápravovém tahači celkově vážícím 40 tun na kopcovité dálnici. Nová pneumatika MICHELIN X® LINE ENERGY™ nahradí současný model MICHELIN X® ENERGY™ SaverGreen. Tato integrovaná nabídka umožní přepravním společnostem vybavit své tahače vhodnou kombinací pneumatik pro použití na kamionech.

automobilováautomobilováMICHELIN X® LINE ENERGY™ představuje pátou generaci energeticky účinných pneumatik pro nákladní vozy, která využívá nepřekonatelné zkušenosti Michelinu z oblasti úspor paliva. Pneumatiky z nové řady MICHELIN X® LINE ENERGY™ získaly v rámci nového systému štítkování pneumatik, který platí od 1.listopadu letošního roku, následující hodnocení:

automobilová

Vlastnosti nové pneumatiky MICHELIN X® LINE ENERGY™ plně odpovídají očekáváním kamionových přepravních společností. Pneumatika nabízí mimo jiné také následující benefity:

• Uznávaná spolehlivost díky kostře, která dlouho vydrží. Nabízí také odolnost proti posouvání na discích tahače, efektivní brzdění za mokra a pro řidiče pohodlnou jízdu a velmi přesné ovládání.
• Celkově vysoký počet najetých kilometrů. Nová pneumatika MICHELIN X® LINE ENERGY™ nabízí dopravcům klíčovou výhodu díky vysokému počtu celkově najetých kilometrů (před tím, než je třeba pneumatiku protektorovat a prořezat). V porovnání s předchozí generací pneumatiky MICHELIN X® ENERGY SaverGreen vydrží nový MICHELIN X® LINE ENERGY™ výrazně déle – až o 20% v případě předních pneumatik a až o 12% na tahači.
• Konzistentní výkon po celou dobu životnosti. I když je nová pneumatika MICHELIN X® LINE ENERGY™ z více než 60% sjetá, podává stále stejný výkon – je stále bezpečná a nadále šetří provozovatelům a manažerům vozových parků palivo.

Michelin provádí nezpochybnitelné testy, které prokazují skvělou přilnavost pneumatiky MICHELIN X® LINE ENERGY™ T za mokra i v případě, že je ze dvou třetin sjetá. Pro testování byla použita pneumatika o velikosti 385/55 R 22,5 a test byl prováděn v následujících podmínkách:
- 110m metrová okruhová trať odpovídající velkému nájezdu na dálnici a silnicích pro motorová vozidla.
- Asfaltový povrch pokrytý 2 mm vody, což odpovídá stavu vozovky v případě velkého deště.
- Nízký koeficient přilnavosti – 0,3.
- Náklad 21 tun roznesený na 3 zadní nápravy. Výsledek: tahač vybavený pneumatikami MICHELIN X® LINE ENERGY™ T začne klouzat při rychlosti o 6 km vyšší než v případě podobného tahače vybaveného konkurenčními pneumatikami.

V souladu se strategií Michelinu nabízet u svých pneumatik mimořádné vlastnosti tento nárůst celkového počtu najetých kilometrů žádným způsobem neovlivnil další vlastnosti pneumatiky jako je například brzdění za mokra a nízký valivý odpor.

Nová pneumatika MICHELIN X® LINE ENERGY™ se vyrábí v továrnách Michelinu v Evropě, které jsou všechny certifikovány podle norem ISO 14001 a plně odpovídají nejpřísnějším standardům ochrany životního prostředí.

MICHELIN X® LINE ENERGY™ T pro velkokapacitní kamiony Bezpečná, odolná a palivově účinná

Michelin uvádí na trh řadu pneumatik MICHELIN X® LINE ENERGY™ T pro velkokapacitní kaminony. Tato nová řada určená pro národní a mezinárodní přepravu je navržena tak, aby odpovídala potřebám přepravců, kteří se neustále snaží zlepšovat bezpečnostní parametry svých traktorovotahačových provozů, zvyšovat jejich nákladovou kapacitu a samozřejmě snižovat provozní náklady.

Nové pneumatiky pomáhají snižovat provozní náklady díky své zvýšené energetické účinnosti a mohou ušetřit až 0,4 litru paliva na 100 km na nápravě.

MICHELIN X® LINE ENERGY™ T využívá nové gumové směsi, které mají velmi nízký valivý odpor a jejich design byl účelově navržen tak, aby snižoval deformace (díky lepší robustnosti a spolehlivosti) a následně pak vznik tepla v gumové směsi.

Navíc díky kontaktní ploše, která je o 7% větší, zaručuje nový MICHELIN X® Line Energy™ ještě větší bezpečnost. Větší kontaktní plocha
• zvyšuje stabilitu tahače
• zlepšuje přilnavost za mokra

vytlačování vody, zatímco její větší ramena jsou dobře odolná proti posunování. Navíc tato nová pneumatika výrazně zlepšuje produktivitu, protože vydrží až o 14% déle než MICHELIN XTA 2+ Energy.

Kromě toho je řada MICHELIN X® LINE ENERGY™ T univerzální. Je určena pro dopravce, kteří používají dvou nebo třínápravové semi-tahače, ale také pro velkotonážní kamiony, které jsou vybaveny více než jednou konvenční nebo plovoucí nápravou. Je vhodná pro všechny typy dopravy, včetně těch nejnáročnějších, jako je převážení velkoobjemových nákladů, motorových vozidel nebo hospodářských zvířat.

Díky snaze výzkumných a vývojových týmů Michelinu má nová pneumatika MICHELIN X® LINE ENERGY™ T lepší vlastnosti aniž by bylo nutné přistoupit k jakémukoliv kompromisu v oblasti klíčových vlastností pneumatik Michelin, kam patří bezpečnost, energetiky účinný provoz a nejnižší náklady spojené s vlastnictvím.

Dnes řada pneumatik MICHELIN pro nákladní vozy pokrývá nejširší pole potřeb uživatelů těchto pneumatik bez ohledu na požadavky jejich používání nebo to, na jaké cestě jezdí. Ve snaze reagovat na tyto potřeby Michelin využil své široké schopnosti a odbornost k tomu, aby snížil dopad teploty, povětrnostních podmínek, nákladu, síly motoru a dalších faktorů, které mohou mít vliv na výkon pneumatik.

V souladu se svou strategií vybavovat pneumatiky „více životy“ navrhl Michelin nový MICHELIN X® LINE ENERGY™ T tak, aby bylo možné pneumatiku prořezat a protektorovat, takže vydrží co nejdéle. Jakmile je pneumatika MICHELIN X® LINE ENERGY™ T protektorována díky technologii MICHELIN Remix, má i nadále stejné vlastnosti jako pneumatika nová, díky čemuž se ušetří 21 až 29 kg nerostných surovin. Stejným způsobem se prodlouží životnost pneumatiky a její nejnižší spotřeba paliva po prořezání.

Díky své prokázané, obecně uznávané dlouhé životnosti i nízkým celkovým nákladům spojených s jejich vlastnictvím nabízí řada pneumatik MICHELIN spolehlivou a velmi kvalitní odpověď na požadavky provozovatelů vozových parků.

MICHELIN X® MultiWay™ 3D

Záruka příjemného cestování na každé cestě

Přepravní společnosti – zejména regionální dopravci – čelí významným výzvám. Zákazníci očekávají, že budou převážet stále těžší náklady stále rychleji a levněji i přes neustále rostoucí provozní náklady. Tyto výzvy jsou stále kritičtější, zejména proto, že regionální doprava se skrývá za 62% celkové nákladní dopravy v Evropě. Navíc si tyto výzvy vzájemně často odporují, což ztěžuje snahu vytvářet úspory v průmyslu, kde náklady rostou velmi prudce.

automobilová

Víc než cokoliv jiného je pneumatika MICHELIN X® MultiWay™ 3D skutečně víceúčelová pneumatika, na které lze jezdit na jakémkoliv typu vozovky za jakéhokoliv počasí. Nabízí úsporu času a palivovou úspornost a je zároveň spolehlivá a bezpečná. Poskytuje přepravním společnostem záruku dobré a pohodlné cesty na jakémkoliv povrchu.

Proto je třeba se na úspory vytvořené díky pneumatice MICHELIN X® MultiWay™ 3D dívat holisticky, protože palivová účinnost a dlouhá životnost (plus možnost prořezání a protektorování) také pomáhají snižovat environmentální stopu pneumatiky.

Kromě toho nižší účet za palivo a vyšší počet najetých kilometrů také zlepšují produktivitu přepravních společností. Ale to není vše. Skvělý záběr pneumatiky, ať už je stav vozovky jakýkoliv, pomáhá řidičům nákladních vozů dovézt náklad efektivně a bezpečně. Díky své mimořádné přilnavosti pneumatika MICHELIN X® MultiWay™ 3D snižuje riziko nehod, které by mohly zpomalit doručení zboží, čímž se dále zvyšuje produktivita firem.

MICHELIN X® MultiWay™ 3D Optimální přilnavost ve všech podmínkách

V regionálním dopravním sektoru, který odpovídá za 62% veškeré nákladní dopravy v západní Evropě, Michelin posílil své vedoucí místo díky pneumatice MICHELIN X® MultiWay™ speciálně navržené pro víceúčelové použití. Právě v průmyslu, který se snaží optimalizovat používání vozidel, jsou víceúčelová řešení skutečně třeba pro zlepšování produktivity.

Co činí pneumatiku MICHELIN X® MultiWay™ 3D opravdu víceúčelovou je baliček inovativních technických řešení známý pod názvem MICHELIN Durable Technologies, který byl použit při její výrobě. Například na pneumatikách na hnací nápravě byly přidány nové TowerPump lamely, které se samy obnovují a také Double Wave lamely, zatímco pneumatiky na řízené nápravě v sobě mají obsaženy nové Delta lamely, které zajišťují přilnavost k povrchu za každého počasí.

Regionální přepravci najedou průměrně 80 až 500 km v rámci jedné cesty a často zrychlují a brzdí. Proto obsahuje pneumatika MICHELIN X® MultiWay™ 3D hluboce řezané jednosměrné lamely, které podporují brzdění a jsou podélně přilnavé na površích, které mají obecně malou přilnavost. Na tomto typu povrchu se například brzdná vzdálenost potřebná pro nouzové zastavení vozidla snížila u pneumatik sjetých ze dvou třetin o 8 metrů neboli o 25%.

MICHELIN X® MultiWay™ 3D Bezpečnost, dlouhá životnost a úspory nákladů

Díky svému hranatému, masivnímu profilu je přední pneumatika MICHELIN X® MultiWay™ 3D robustní, zatímco její široká ramena jsou vysoce odolná proti mechanickému poškození, umožňují jí udržet si optimální brzdnou sílu a zároveň eliminují vibrace přenášené na volant a to i v případě, že je pneumatika z poloviny sjetá.

Technické vlastnosti MICHELIN Durable Technologies byly optimalizovány tak, aby podporovaly zvýšenou přilnavosti pneumatik v každé situaci a také jejich prodlouženou životnost. Mezi způsoby, jak toho dosahují, patří trojrozměrné samoblokovací Double Wave lamely, samoobnovovací lamely Raindrop a nové lamely TowerPump.

3D lamely Double Wave jsou patentovanou inovací Michelinu. Protože jsou trojrozměrné, blok dezénu je díky nim pevný a snižuje se tak jeho opotřebení. Díky tomu, že pracují jak horizontálně, tak vertikálně, nabízejí tyto lamely delší životnost běhounu než v případě tradičního vzorku.

Trojrozměrné samoobnovovací lamely Raindrop udržují přilnavost pneumatiky i přes její sjetí. Tato patentovaná technologie se skládá ze zavrtaných cylindrických kanálků ve tvaru dešťových kapek, které vedou středem každého bloku dezénu. Když je dezén ze dvou třetin sjetý, kanálky se postupně otevírají a vytvářejí ve středu bloku nové lamely.

Tímto způsobem se dezén zcela sám obnoví. Pneumatika Michelin X® MultiWay™ 3D si tak udrží svou přilnavost, a zvyšuje tak svůj význam pro bezpečnou jízdu ve vozidle.

Trojrozměrné lamely TowerPump zaručují skvělou přilnavost pneumatiky na kluzkých površích a zároveň eliminují riziko protržení. V kombinaci s lamelami Double Wave a Raindrop v rámci stejného bloku dezénu tak společně zlepšují záběr pneumatiky na kluzkých površích. Právě tyto lamely, které by neměly být zaměňovány s prořezávajícími se tzv. pumpami, také nabízejí v extrémních podmínkách lepší odolnost proti protržení a proříznutí než klasické lamely.

Díky kombinaci těchto trojrozměrných lamel si pneumatika udržuje svoji přilnavost k povrchu po celou dobu sví životnosti. Interní testy Michelinu ukázaly, ze pneumatika MICHELIN X® MultiWay™ 3D má v případě sjetí ze dvou třetin o 19% větší přilnavosti na povrchu s malou přilnavostí.

Michelin a evropský program štítkování pneumatik

Evropské nařízení č. EC/1222/2009 vyžaduje od výrobců pneumatik, aby od 1.listopadu 2012 podávali informace o třech základních vlastnostech svých pneumatik. Toto nařízení si klade tři následující cíle:
• Zlepšit bezpečnost silniční dopravy.
• Zlepšit nákladovou efektivitu silniční dopravy.
• Snížit dopad silniční dopravy na životní prostředí.

Kromě hodnocení, které je třeba zobrazit na štítcích, Michelin také dále potvrzuje svůj závazek nabízet nejlepší možnou kombinaci vlastností u všech svých řad pneumatik.

Pro těžké komerční nákladové pneumatiky (kategorie C3) platí následující hodnotící kritéria:
• Energetická účinnost měřená prostřednictvím valivého odporu, což má dopad na spotřebu paliva. Pneumatiky jsou hodnoceny od A (nejnižší valivý odpor) po F (nejvyšší).
• Přilnavost na mokrém povrchu - hodnocení od A (nejsilnější) po F (nejslabší).
• Venkovní valivá hlučnost měřená v decibelech znázorněná symbolem jedné až tří vlnek, které vyjadřují rozdíl v zobrazované hodnotě.

Štítkovací systém se netýká prořezaných pneumatik nebo pneumatik s hřeby.

Hodnocení nabízí zákazníkům a uživatelům konkrétní jasné informace o vlastnostech pneumatik.

Závazek Michelinu překračuje povinné požadavky

Informace uváděné povinně na štítku poskytují přehled o 3 základních vlastnostech pneumatiky. Michelin se cítí zavázán nejen umožnit svých pneumatikám mít co nejlepší výkon v těchto třech oblastech bez ohledu na to, kde a jak budou používány, ale také zajišťuje, aby úroveň výkonu v těchto třech sledovaných oblastech zůstala stejná i o poté, co pneumatiky najedou desítky tisících kilometrů.

Kromě štítkovacího kritéria jsou vlastnosti pneumatiky poměřovány celou širokou škálou dalších faktorů jako jsou například různé aspekty přilnavosti k povrchu (na rovině a v zatáčkách a na různých typech povrchu), dlouhá životnost, odolnost proti nárazu a proříznutí, pohodlí za jízdy, přesnost ovládání, váha, záběr a nákladová kapacita. Cíl zůstává stejný – efektivně reagovat na potřeby uživatelů a potřeby podnikání, kterému se věnují. Nejdůležitější je fakt, že se od pneumatik očekává, že dlouho vydrží a přinesou uživatelům a manažerům vozových parků klid v duši.

Klíčovou vlastností pneumatik MICHELIN je nabídnout nejnižší možné náklady spojené s vlastnictvím pneumatiky díky palivové účinnosti a schopnosti mít „více životů“ díky prořezání a protektorování.

Nová řada pneumatik MICHELIN pro nákladní vozy

Při modernizaci svých řad zrevidoval Michelin segmenty a názvy řad svých pneumatik pro nákladní vozy mimo jiné také proto, aby se v nich snáze orientovalo podle skutečného prostředí, ve kterém se daná pneumatika používá. Tento přístup „správná pneumatika do správného prostředí” umožňuje přepravním společnostem dostat ze svých pneumatik maximum a zajistit si tak maximální bezpečnost, životnost běhounu a palivovou účinnost.

Řada pneumatik MICHELIN pro nákladní vozy se nyní dělí na 6 hlavních podskupin:

MICHELIN X® Line pro kamiony na dálnice a hlavní silniční tahy.
MICHELIN X® Multi navržená pro kamiony a valníky pro regionální i dálkovou přepravu na všech typech silnic.
MICHELIN X® Coach pro autobusy na krátké i dlouhé vzdálenosti na všech typech silnic.
MICHELIN X® Works pro používání v různých situacích – na silnicích a v okolí stavenišť a v lomech.
MICHELIN X® InCity pro použití ve městě a v příměstských ulicích.
MICHELIN X® Force navržená pro civilní a vojenská vozidla, které se pohybují především na hrubých nebo nezpevněných površích.


automobilová

Díky této nové segmentaci umožnil Michelin dopravcům vybrat si vhodnou pneumatiky pro své podnikání a provoz.


Zdroj obrázku:www.michelin.cz
Zdroj informací:www.michelin.cz
Kategorie novinky: automobilová dopravaimage003
Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ
NAŠI PARTNEŘI:


Sdružení automobilových dopravců


Internetový dopravní magazín


logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
Dopravní kamery - online anglicka-skretova

Obrázek týdne:

-


REKLAMA

Pneumatiky.czNepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Autoškola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů letišť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
mýto ve Francii
mýto v Nizozemí
mýto v Belgii
mýto v Lucembursku
ADR
INCOTERMS
Dálniční známky
Telefonní předvolby ve světě
Výstavy a veletrhy
Nově přidáno
Ceny benzínu
Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
US_paleta
EUR_paleta
Počet obyvatel dle států
Kódy států a světových měn
Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
Počasí
Předpověď počasí
Počasí - Satelit
Autolékárnička 2011
Světový čas, přehledně on-line
Katalog logistických a dopravních stránek
Odkazy:
Truck v Praxi - server o nákladních vozech
Sklady v Praxi - server o skladování
Autodíly Brno
Zákon on-line - ZÁKON V PRAXIsidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
   Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy