topleft toplogo
toprightSpolečnost Volvo Car Corporation se podílela na úspěšném testu silničních vlaků

aktualizováno dne 9.2.2012

automobilová

Společnost Volvo Car Corporation se podílela na úspěšném testu silničních vlaků - projekt SARTRE vstupuje do závěrečné fáze

Volvo projekt SARTRE

Projekt SARTRE (Safe Road Trains for the Environment - Bezpečné silniční vlaky pro životní prostředí), kterého se Volvo Car Corporation účastní jako jediná z automobilek, úspěšně dokončil první zkušební ukázky jízdy konvoje složeného z více vozidel.

Zkušební flotila byla tvořena vedoucím nákladním vozem a třemi osobními automobily jedoucími zcela bez zásahu řidiče rychlostí až 90 km/h - a to s rozestupem mezi jednotlivými vozidly pouhých 6 metrů.

„Cílem je, aby byl celý silniční vlak do podzimu 2012 kompletní. Do té doby budeme mít čtyři vozy jedoucí za vedoucím autem rychlostí 90 km/h,“ vysvětluje Erik Coelingh, technický manažer projektu ve společnosti Volvo Car Corporation.

Na projektu SARTRE se podílí sedm evropských partnerů. Jedná se o jediný projekt svého druhu, který se zaměřuje na vývoj technologie využitelné na běžných dálnicích, na kterých se budou silniční konvoje pohybovat ve smíšeném prostředí s ostatními vozidly.

Dialog zainteresovaných stran

S vědomím, že zavedení technologie silničních vlaků na evropské dálnice není výhradně technickou záležitostí, projekt SARTRE zahrnuje také obsáhlou studii, jež si klade z cíl zjistit, jaké změny infrastruktury budou zapotřebí k tomu, aby se jízda automobilů v konvojích stala realitou. Proto musí proběhnout řada diskusí mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Prvního kola jednání se zúčastnili techničtí experti, politici, autoři legislativy i specialisté na bezpečnost silničního provozu. V rámci workshopu byla diskutována řada netechnických překážek pro zavedení silničních vlaků, jako jsou právní předpisy, odpovědnost za produkt či přijetí vozidel s automatickým řízením mezi řidiči.

Jako hlavní požadavek na budoucnost byla identifikována potřeba schválení společné terminologie pro silniční konvoje, jako jsou kritéria pro definování toho, kdy je vozidlo řízeno plně automaticky, kdy částečně či naopak vysoce automatizovaně. Kromě toho byla potvrzena nutnost harmonizace různorodých a rozdílných národních předpisů.

Množství výhod

Hlavní výhodou silničních vlaků je, že řidič vozidla se může při jízdě věnovat jiným činnostem. Silniční vlaky přispívají k vyšší bezpečnosti dopravy, neboť konvoje vozidel jsou vedeny profesionálním řidičem (například v nákladním automobilu) a doby reakce mezi jednotlivými vozy jsou mnohem rychlejší. Kromě toho se snižuje ekologický dopad, protože rozestupy mezi auty jsou velmi malé, což vede ke snížení aerodynamického odporu. Úspora energie by se měla pohybovat kolem 20 procent. Zároveň se zlepší využití kapacity komunikací.

Informace o projektu SARTRE

Zkratka SARTRE znamená Safe Road Trains for the Environment (Bezpečné silniční vlaky pro životní prostředí). Projekt SARTRE, který je částečně financován ze 7. rámcového programu Evropské komise, je řízen britskou společností Ricardo UK Ltd. a zahrnuje spolupráci mezi následujícími zúčastněnými firmami: španělskou Idiada and Robotiker-Tecnalia, německým Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA), švédským SP Technical Research Institute, společností Volvo Car Corporation a švédskou Volvo Technology.

Cílem projektu SARTRE je dosáhnout pokroku v osobní dopravě prostřednictvím bezpečných a ekologických silničních vlaků (konvojů). V rámci programu se vyvíjejí prototypy systémů, které umožní bezpečné zavedení silničních vlaků do běžného provozu, aniž by bylo zapotřebí jakkoliv měnit veřejné komunikace.

Projekt řeší tři hlavní dopravní problémy dneška – ekologii, bezpečnost a dopravní zácpy. Jako motivaci k jeho přijetí mezi uživateli nabízí možnost zvýšeného „komfortu jízdy pro řidiče“.

Cíle projektu SARTRE lze shrnout následovně:

 • Definovat soubor přijatelných strategií pro jízdu v konvojích, které umožní provoz silničních vlaků na veřejných komunikacích, aniž by bylo nutno měnit silniční či jakoukoliv jinou infrastrukturu.
 • Vylepšit, rozvinout a integrovat prototyp technologie pro jízdu v konvojích, pomocí níž by mohly být definované strategie vyhodnoceny v reálných podmínkách.
 • Prokázat, jak může využití konvojů vést ke snížení dopadu na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti a snížení hustoty provozu.
 • Předvést nový obchodní model motivující k využití jízdy v konvojích, jenž přinese prospěch jak provozovatelům vedoucích vozidel, tak motoristům, kteří budou jízdu v konvojích využívat.


 • V případě úspěšného vyřešení těchto cílů lze očekávat, že přínos projektu SARTRE bude značný. Předpokládaná úspora paliva při jízdě v silničním vlaku po dálnici se v závislosti na rozestupech vozidel a jejich geometrii pohybuje kolem 20 procent. Bezpečnostní přínosy budou spočívat ve snížení počtu dopravních nehod únavou či nepozorností řidiče. Zlepší se také využití kapacity stávajících komunikací, což nabízí potenciál ke zkrácení celkové doby jízdy. Uživatelům tato technologie nabídne praktické výhody v podobě příjemnějšího, předvídatelnějšího a levnějšího cestování. Projekt SARTRE byl formálně zahájen v září 2009 a bude trvat celkem tři roky. www.sartre-project.eu

  O partnerech projektu SARTRE

  Švédský technický výzkumný institut SP Technical Research Institute je součástí skupiny SP Group, kterou tvoří mateřská společnost a její dceřiné společnosti - CBI, Glafo, SIK, SMP, YKI a JTI. Jedná se o skupinu institucí zabývajících se výzkumem, inovacemi a trvale udržitelným rozvojem průmyslu a lidské společnosti. Činnosti skupiny pokrývají množství technických oblastí. Její laboratoře a zdroje splňují nejnáročnější národní i mezinárodní standardy. Od listopadu 2009 je SP Group majetkem státní holdingové firmy RISE Holding AB.

  Ricardo plc je přední nezávislý světový poskytovatel technologií a strategický konzultant pro sektory dopravy a zdrojů čistých energií. Technická odbornost společnosti sahá od integrace systémů do vozidel přes vývoj řídicích systémů, elektroniky a softwaru až po nejmodernější hnací ústrojí a převodovky využívající benzín, naftu, hybridní technologie či palivové články. Firma se také zabývá využitím větrné energie a vývojem přílivových elektráren. Ricardo plc je veřejná společnost kótovaná na Londýnské burze cenných papírů. Ve finančním roce 2010 vykázala tržby ve výši 162,8 milionu GBP. Ricardo se na projektu SARTRE podílí prostřednictvím své britské pobočky Ricardo UK Ltd. Více informací naleznete na internetových stránkách www.ricardo.com.

  Technologické centrum Robotiker-Tecnalia je univerzální smluvní poskytovatel služeb v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, jenž nabízí komplexní soubor služeb a produktů od plánování přes dohled nad technologiemi až po zakládání nových firem pracujících s novými technologiemi. Z této široké nabídky jsou pro spolupráci s našimi firmami nejdůležitější služby v oblasti rozvoje výzkumných a vývojových projektů a poradenství v oblasti technologií. Robotiker-Tecnalia působí na svých referenčních trzích prostřednictvím pěti divizí. Technologické centrum se díky orientaci výzkumu na potřeby firem v těchto klíčových sektorech může lépe specializovat. Jeho hlavním cílem je aktivně přispívat k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti prostřednictvím výzkumu a přenosu technologií. Za dobu své existence se technologické centrum Robotiker-Tecnalia podílelo na více než 85 evropských projektech, z nichž 24 stále probíhá. www.robotiker.com

  Volvo Technology Corporation je obchodní jednotka skupiny Volvo Group, která je jedním z předních světových výrobců komerčních dopravních řešení a dodavatelem produktů, jako jsou kamiony, autobusy, stavební stroje, hnací systémy pro námořní a průmyslové aplikace či komponenty leteckých motorů. Společnost byla založena v roce 1927. Dnes má přibližně 100 000 zaměstnanců, výrobní závody v 19 zemích a působí na více než 180 trzích. Volvo Technology Corporation je firma orientující se na inovace, která na smluvním základě vynalézá, zkoumá, vyvíjí a integruje nové systémy, obchodní koncepty a technologická řešení pro produkty v oblastech dopravy a výroby vozidel. Hlavními zákazníky společnosti Volvo Technology jsou obchodní složky a divize Volvo Group. Kromě toho se Volvo Technology podílí na národních a mezinárodních projektech v určitých strategických oblastech realizovaných formou společných výzkumných programů. Více informací naleznete na internetových stránkách www.tech.volvo.com.

  Applus+ IDIADA, je globální partner pro automobilový průmysl poskytující kompletní řešení pro vývojové projekty v tomto odvětví po celém světě. Technické centrum Applus+ IDIADA se nachází ve Španělsku, přibližně 70 km na jih od Barcelony. Jeho dceřiné společnosti a pobočky působí v 19 evropských, asijských a amerických zemích. Celkem společnost zaměstnává přibližně 1 300 pracovníků. Mezi hlavní činnosti Applus+ IDIADA patří vývoj, testování a homologace. Hlavní obory činnosti pak zahrnují hnací ústrojí, emise, hluk a vibrace, dynamiku vozidel, brzdové systémy, problematiku únavy a životnosti materiálů a pasivní bezpečnost. Zkušební středisko Applus+ IDIADA je uznáváno jako jedno z nejlepších na světě a je známé kvalitou svých služeb. Jako středisko poskytující své služby většímu množství uživatelů, klade maximální důraz na bezpečnost a důvěrnost všech informací. Díky povětrnostním podmínkám je toto zařízení první volbou bez ohledu na druh prováděných testů.

  Institut für Kraftfahrzeuge, Univerzita RWTH, Cáchy (ika), pyšnící se svou stoletou historií, se zabývá vzděláváním nových odborníků, výzkumem vozidel – například osobních automobilů, užitkových vozů, autobusů a motocyklů – a řešením souvisejících problémů, jaké představují třeba dopravní a ekologické aspekty (hluk, emise) atd. Vedoucím je Univ.-Prof. Dr.- Ing. Lutz Eckstein. V roce 2009 měl institut více než 200 zaměstnanců. IKA stále více spojuje výzkumné projekty s vývojovými činnostmi, které jsou financovány třetími stranami. Činnosti ika se přizpůsobují požadavkům průmyslu a institut je rozdělen na následující oddělení: podvozky – karoserie – hnací ústrojí – akustika – elektronika – asistenční systémy pro řidiče – strategie a vývoj procesů. Oddělení zabývající se asistenčními systémy pro řidiče se zaměřuje na jejich vývoj a hodnocení. Od prvního představení pokročilých asistenčních systémů (Advanced Driver Assistant Systems - ADAS) se institut stal jednou z předních zkušebních kapacit pro nezávislé testování a certifikaci systémů i celých aplikací. Více informací získáte na internetových stránkách www.ika.rwth-aachen.de.

  Volvo Car Corporation je jedna z nejsilnějších automobilových značek s dlouholetou a úspěšnou tradicí světových inovací. Volvo prodává zhruba 450 000 vozidel ročně prostřednictvím přibližně 2 000 prodejních a servisních míst ve 120 zemích po celém světě. Centrála a další zařízení společnosti Volvo Car Corporation sídlí ve švédském Göteborgu. Více informací naleznete na internetových stránkách www.youtube.com/volvocarsnews.

  Zdroj informací: www.volvocars.com
  Kategorie novinky: automobilová doprava  image003
  Vítejte,
  na serveru, který jsme věnovali dopravě a logistice. Připravili jsme pro Vás mnoho informací včetně PR novinek z oblasti logistiky. Nově zde také můžete umístít svůj zpětný odkaz do SEO katalogu, který jsme se rozhodli spustit pro oborové stránky.:
  KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ  banner.bmp, 170kB


  Dopravní kamery - online anglicka-skretova

  Obrázek týdne:

  -
  banner.bmp, 170kB


  Nepřehlédněte:
  diety 2010
  členské země EU
  Autoškola - online testy
  státní svátky
  specifikace kontejnerů
  seznam IATA kódů letišť
  omezení jízd kamionů
  Karnet ATA
  seznam IATA kódů aerolinií
  specifikace kamionů
  mýto v České republice
  mýto na Slovensku
  mýto v Chorvatsku
  mýto v Německu
  mýto v Rakousku
  mýto v Polsku
  mýto v Itálii
  ADR
  INCOTERMS
  Nově přidáno
  KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ
  DÁLNIČNÍ ZNÁMKY
  TELEFONNÍ PŘEDVOLBY VE SVĚTĚ A USA
  Výstavy a veletrhy
  Odkazy:
  Autodíly Brno
  Bezpečnostní agentura - ADRA GROUP s.r.o.
  Zákony on-line - ZÁKON V PRAXI  sidebg2
  © Copyright 2009-2010 Doprava v Praxi. All Rights Reserved.    Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy