REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
topleft toplogo
topright


Novinky a zpravodajství z dopravy


Další novinky naleznete na: Námořní doprava - Letecká doprava - Truck - Železniční doprava - Auto - SkladyZměna rozsahu předmětu podnikání u podnikatelů provozujících silniční dopravu

aktualizováno dne 15.4.2013

nákladní

Upozorňujeme podnikatele v silniční dopravě, že dne 1.6. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen „zákon o silniční dopravě“), která mimo jiných zásadních změn přinesla stávajícím podnikatelům v silniční dopravě významnou změnu v oblasti odborné způsobilosti a koncesí.

Odborná způsobilost:
1.
Podnikatelům v silniční dopravě a odpovědným zástupcům, kteří nejsou držitelem osvědčení o odborné způsobilosti, byla jim v minulosti uznána odborná způsobilost na základě dosaženého vzdělání a kteří ke dni 1.6.2012 vykonávali tuto činnost pro silniční motorovou dopravu nákladní nebo osobní (kromě taxislužby), vydá dopravní úřad v místě trvalého pobytu odpovídající osvědčení o odborné způsobilosti. Žádost lze podat nejpozději 31.5.2014; uplynutím této lhůty odborná způsobilost zaniká. K žádosti je nutné přiložit vysvědčení nahrazující odbornou způsobilost, doklad o existenci platné koncese platné ke dni 1.6.2012 nebo doklad o výkonu činnosti odpovědného zástupce ke dni 1.6.2012.

2.
Osobám, které jsou držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro kterýkoliv z druhů nákladní dopravy, vydá dopravní úřad v místě trvalého pobytu na základě žádosti nové osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro „nákladní dopravu“. Podání této žádosti sice není časově nikterak omezeno, doporučujeme však stávajícím držitelů, aby si osvědčení vyměnili. Osobám, které jsou držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro kterýkoliv z druhů osobní dopravy (kromě taxislužby), vydá dopravní úřad v místě trvalého pobytu na základě žádosti nové osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro „osobní dopravu“. Podání této žádosti sice není časově nikterak omezeno, doporučujeme však stávajícím držitelům, aby si osvědčení vyměnili. K žádosti je nutné doložit osvědčení o odborné způsobilosti.

3.
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti z důvodů uvedených ad 1 a 2 je osvobozeno od správního poplatku.

Koncese (jedno roční lhůta)

Podnikatel v silniční dopravě, který je oprávněn provozovat silniční motorovou dopravu nákladní vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny (vnitrostátní nebo mezinárodní) je povinen nejpozději 31.5.2013 požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání; živnostenský úřad změní podle doložených dokladů rozsah koncese na nákladní dopravu provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí nebo na nákladní dopravu provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. Nepožádá-li podnikatel v této lhůtě o změnu rozsahu předmětu podnikání, změní živnostenský úřad z úřední povinnosti předmět podnikání na nákladní dopravu provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

Podnikatel v silniční dopravě, který je oprávněn provozovat silniční motorovou dopravu osobní, kteréhokoliv druhu a formy (kromě taxislužby) je povinen nejpozději 31.5.2013 požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání. Živnostenský úřad mu změní rozsah podnikání podle doložených dokladů buď na silniční motorovou dopravu osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, nebo „silniční motorovou dopravu osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“. Nepožádá-li podnikatel v této lhůtě o změnu rozsahu předmětu podnikání, změní živnostenský úřad z úřední povinnosti předmět podnikání na osobní dopravu provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Podnikatel žádost o změnu rozsahu předmětu podnikání doloží:

Osvědčením o odborné způsobilosti,

Dokladem osvědčujícím právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky usazení,

Dokladem osvědčujícím právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla,

Doklad prokazujícím splnění podmínky finanční způsobilosti

Doklad o tom, že odpovědný zástupce (pokud jej ustanovil) má k podnikateli skutečnou vazbu (tj. např. pracovní smlouvu)

Žádosti o změnu rozsahu podnikání v silniční dopravě jsou osvobozeny od správního poplatku.

Zdroj informací: www.mdcr.cz
Zdroj obrázku: www.mdcr.cz
Kategorie novinky: nákladní dopravaimage003
Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ
NAŠI PARTNEŘI:


Sdružení automobilových dopravců


Internetový dopravní magazín


logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
Dopravní kamery - online anglicka-skretova

Obrázek týdne:

-


REKLAMA

Pneumatiky.czNepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Autoškola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů letišť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
mýto ve Francii
mýto v Nizozemí
mýto v Belgii
mýto v Lucembursku
ADR
INCOTERMS
Dálniční známky
Telefonní předvolby ve světě
Výstavy a veletrhy
Nově přidáno
Ceny benzínu
Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
US_paleta
EUR_paleta
Počet obyvatel dle států
Kódy států a světových měn
Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
Počasí
Předpověď počasí
Počasí - Satelit
Autolékárnička 2011
Světový čas, přehledně on-line
Katalog logistických a dopravních stránek
Odkazy:
Truck v Praxi - server o nákladních vozech
Sklady v Praxi - server o skladování
Autodíly Brno
Zákon on-line - ZÁKON V PRAXIsidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
   Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy